Den tematiska avdelningen Förorenade Sediment inom Nätverket Renare Mark är för närvarande inte aktiv. Arbetet med förorenade sediment sker istället inom nätverkets ordinarie aktiviteter.

Sammanfattning av seminariumet 120207 – om efterbehandling av förorenade sediment


Styrelsedokument