SGI söker Erfaren miljöingenjör med inriktning mot förorenade sediment

posted in: jobbarkiv

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som vill omsätta dina kunskaper i praktisk nytta och samtidigt leda projekt för kunskapsutveckling inom förorenade sediment.
Är du intresserad av att arbeta med en kombination av tillämpad forskning och utveckling, stöd till såväl kollegor på SGI som till andra myndigheter och kunskapsförmedling till branschen är arbetet som miljöingenjör på SGI något för dig!

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den lediga tjänsten hör till avdelningen Mark- och vattenmiljö. Verksamheten på avdelningen omfattar framför allt stöd till andra myndigheter såsom länsstyrelser och kommuner, kunskapsförmedling till branschen samt forskning och utveckling med fokus på olika aspekter av förorenade områden inklusive avfalls- och deponifrågor. Avdelningen arbetar med att ta fram och implementera ny kunskap om förorenade områden, deponier, PFAS, förorenade sediment och jordmassor samt materialkarakterisering. Till avdelningen hör också ett miljölaboratorium.

Arbetsuppgifter

Som miljöingenjör på SGI arbetar du tillsammans med både naturvetenskapliga och geotekniska experter. Du kommer att dels arbeta med stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med förorenade sediment, dels delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar även kunskapsförmedling som medverkan i seminarier och kurser med inriktning mot förorenade sediment. I tjänsten ingår även att svara på remisser för SGI:s räkning samt kontakter och samverkan med myndigheter och andra aktörer inom förorenade sediment. Arbetet sker till stor del självständigt, men inom SGI hjälps vi åt med handläggningen av ärenden och utvecklingen av våra ämnesområden och arbetssätt.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot naturvetenskap, miljöteknik eller annan inriktning som SGI bedömer lämplig för tjänsten. Du ska ha flerårig erfarenhet från konsult- och/eller myndighetsverksamhet med betoning på akvatisk miljö eller förorenade sediment (exempelvis biotillgänglighet, spridning och transport av föroreningar eller sediment i vattenmiljön) samt vara en erfaren och skicklig projektledare. Arbetet kräver en god administrativ förmåga och du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. SGI har många internationella kontakter, så goda kunskaper i engelska behövs också.

Det är en merit om du har god kännedom om miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter och kan tillämpa dem. Det är vidare en merit om du har doktorsexamen relevant för tjänsten eller om du arbetat med olika forsknings- och utvecklingsuppdrag samt varit medförfattare till olika vetenskapliga publikationer.

Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du gärna delar med dig av dina kunskaper och idéer. Du har också god förmåga att driva arbeten självständigt och att leda en projektgrupp. Du ska även trivas med att vara medarbetare i projektgrupper som leds av andra. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både inom och utanför SGI, behöver du vara utåtriktad och lyhörd samt ha god kommunikativ förmåga och kunna skapa förtroendefulla och professionella relationer.

Läs mer och ansök här, senast 2023-10-15.