Länsstyrelsen i Västmanland söker Miljöskyddshandläggare inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen Västmanland

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med?
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt.
Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.
Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
• Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
• Möjlighet att lära nytt och utvecklas

Beskrivning

Tjänsten är placerad på enheten för miljöskydd. Du kommer till en enhet bestående av 13 medarbetare där stämningen är god och samarbetsviljan hög. Arbetsgruppen som arbetar med förorenade områden har fem medarbetare med ett nära och flexibelt samarbete. Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden. Inom länsstyrelserna finns regionala och nationella nätverk för olika sakfrågor och det sker ett utvecklat samarbete inom förorenade områden.

Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att vara inom bidragsområdet. Vi arbetar med undersökningar och åtgärder i förorenade områden där Länsstyrelsen söker, prövar och förmedlar statliga bidrag till olika huvudmän. I vissa fall agerar vi huvudman för undersökningar. Sedan den nya förordningen för statsstöd kom har Länsstyrelsen fått ett utökat ansvar när det gäller bidragsarbete. Du har stora möjligheter att utveckla arbetsområdet och bidra i det strategiska arbetet med förorenade områden i länet.

Inom gruppen arbetar vi även med tillsyn på pågående och nedlagda verksamheter i länet, handläggning av anmälningar om påträffade föroreningar samt stöd och vägledning till länets kommuner. Länsstyrelsen har också ett nytt uppdrag att arbeta med övervakning, inventering och kartläggning av områden som förorenats av PFAS. Efter ett avslutat regeringsuppdrag om sediment har Länsstyrelsen påbörjat ett strategiskt arbete med Västmanlands förorenade sediment.

Då det är en relativt liten grupp som arbetar inom förorenade områden finns det stora möjligheter att bidra inom gruppens hela arbetsområde. Arbetsuppgifterna kan till viss del att anpassas efter den erfarenhet och kompetens som du har med dig.

I jobbet ingår mycket dialog och kommunikation med verksamhetsutövare, kommuner, andra myndigheter, näringslivet, och privatpersoner. Självklart samarbetar vi också internt inom länsstyrelsen. Som stöd i arbetet finns erfarna kollegor, jurister och ett strukturerat, målinriktat arbetssätt. Du kommer att ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden.

Läs mer om oss och vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Kvalifikationer

Denna roll ställer krav på:
– En akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan motsvarande utbildning.
– Erfarenhet av arbete med förorenade områden eller miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå, som miljökonsult eller annan liknande arbetslivserfarenhet.
– B-körkort

Vi ser gärna att du har:

– Utbildning inom miljöjuridik, tillsynsmetodik, teknisk utbildning.

– Erfarenhet av att leda projekt där ekonomisk uppföljning ingår.

– Erfarenhet av samverkan med många olika parter (t.ex. myndigheter, kommuner, företag, konsulter, etc.).

– Erfarenhet av tillsyn.

Personliga egenskaper
Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder. Det är också viktigt att du har ett professionellt förhållningsätt i din roll som myndighetsutövare.

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer och enskilda personer är det viktigt att du trivs med att samarbeta med andra människor och att du kommunicerar på ett lättförståeligt sätt, både i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag 2023-05-21