Malmö stad söker Miljöinspektör till enheten för förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Arbetsbeskrivning

Har du ett stort intresse för markmiljöfrågor? Vill du vara med och bidra med din erfarenhet för att skapa ett hållbart Malmö? Då kan denna tjänst vara av intresse för dig!

Miljöförvaltningen söker nu en miljöinspektör till enheten för förorenade områden inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Vi erbjuder dig meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, kompetenta och engagerade kollegor, möjlighet att bidra till samhällsnytta, goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö.

Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Ditt uppdrag omfattar kravställande och beslutsfattande i din roll som myndighetsutövare. Du kommer också att arbeta förebyggande med rådgivande och samverkande uppdrag både externt och internt. I tjänsten som miljöinspektör kan du få arbeta inom enhetens alla tillsynsområden.

Uppdraget inom förorenade områden innebär att arbeta med tillsyn av förorenade områden och byggnader. Arbetet omfattar handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedömningar, riskvärderingar, åtgärdsutredningar, slutrapporter, ansvarsutredningar kopplat till MIFO-objekt med mera. Du kommer även att arbeta med att besvara olika remisser framför allt vid framtagande av nya detaljplaner. Du kommer i din roll att bli involverad i Malmö stads större infrastrukturprojekt tillsammans med andra kollegor inom miljöförvaltningen och övriga förvaltningar inom stadsutveckling. Du kommer att ha kontakt med stadens övriga tekniska förvaltningar och verka i olika forum med utgångspunkt från förvaltningens uppdrag och en hållbar utveckling för Malmö stad.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst två års arbetslivserfarenhet med frågor gällande förorenade områden, antingen i rollen som miljöinspektör, miljöhandläggare, konsult eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare så söker vid dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleexamen inom till exempel miljö, geovetenskap, markkemi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med förorenad mark och förorenade byggnader inom offentlig eller privat sektor, arbetat i fält med provtagning och saneringar av förorenad mark och förorenade byggnader.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper om miljölagstiftningen, arbetat som miljöinspektör med tillsyn samt arbetat i en politiskt styrd organisation och har god insikt i kommunala processer och organisationer, myndighetskrav och beslutsprocessen.

Du har ett stort engagemang i miljöfrågor och precis som vi en vision om en hållbar stad och vill bidra till samhällsnyttan. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga samt att du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förväntas vara noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är självgående och kan prioritera din tid effektivt och håller deadlines. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, framför allt på svenska men även på engelska. Vi ser gärna att du har B-körkort.

Om arbetsplatsen

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbetet med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningens fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Avdelningen består av fem enheter; bostad, hälsa och omgivning, kemi och industri, avfall och vatten samt förorenade områden.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs mer ochj ansök här.

Ansök senast 2 maj 2023.