SGU söker Projektledare förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Vill du vara med och arbeta med några av Sveriges mest prioriterade förorenade områden? Driva utveckling och skapa mervärden i samhället? Enheten Renare mark och vatten förstärker projektledarteamet och vi söker en till två projektledare inom efterbehandling av förorenade områden!

Enheten Renare mark och vattens uppgift är att på uppdrag av regeringen arbeta med efterbehandling av förorenade områden. Verksamheten är indelad i två huvuduppdrag: dels att utreda och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar, dels att vara huvudman för efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga medel. Våra uppdrag blir fler till både antal och komplexitet och vi behöver förstärka vår organisation med fler projektledare. Vi söker dig som vill vara med att driva efterbehandlingsprojekt och verka för att till exempel tillämpningen av fler alternativa åtgärdstekniker ökar.

Enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån utredningar i tidigt skede till stora och komplexa efterbehandlingsprojekt i åtgärdsfas. Vi jobbar med högintressanta och nationellt prioriterade förorenade områden i hela landet och i olika skeden, från huvudstudier till efterföljande miljökontroll. Våra projekt handlar till exempel om att efterbehandla förorenade områden där kemtvättar, gruvor eller impregneringsverk har funnits, liksom många förorenade områden med dioxin- eller DDT-förorening. Vi utvecklar metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i vårt arbete och samverkar brett inom branschen, både med andra myndigheter, kommuner och med leverantörer av olika tjänster.

Enheten Renare mark och vatten sorterar under avdelningen Mark och Grundvatten på SGU. Vi är idag femton projektledare och assisterande projektledare med hemvist i Uppsala, Lund och Malå.

Arbetsuppgifter

I din roll som projektledare ansvarar du för att planera, genomföra och fullfölja projekt i enlighet med en projektspecifikation och utifrån projektets mål. En projektgrupp hos oss kan bestå av en projektledare, assisterande projektledare och beroende på projektets behov specialister som upphandlare, kommunikatör, jurist, geolog, hydrogeolog, fastighets- och avtalsansvarig, etc. Du driver projekt med olika finansieringsformer och i olika skeden. Du representerar SGU som beställare i relation till leverantörer som kan vara både konsulter och entreprenörer. SGU:s leverantörer upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) där du följer upp dina beställda leveranser löpande. Du är också en nyckelperson för samråd och samspel med olika aktörer i dina projekt, till exempel tillsynsmyndigheter, fastighetsägare, verksamhetsutövare, med flera. I dina arbetsuppgifter ingår även att ansöka om tillstånd och formulera avtal.

Samverkan och samarbete inom myndigheten med SGU:s övriga avdelningar är också en viktig del av dina arbetsuppgifter, liksom samverkan med andra myndigheter som Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut och länsstyrelserna. Du förväntas hålla dig uppdaterad och följa utvecklingen i branschen.

På vår enhet är vi är lyhörda och arbetar i god samverkan med vår omgivning. Vi är proaktiva i vår projektstyrning och öppna för nya angreppssätt och idéer. Vi stöttar varandra, delar med oss av erfarenheter och utvecklas tillsammans.

Nu ser vi fram emot att få välkomna just dig till oss!

Kompetens

Vi söker dig som har:

  • en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik, miljökemi, hydrogeologi, väg- och vatten/samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande relevant utbildning
  • minst sex års erfarenhet av arbete inom efterbehandling av förorenade områden, till exempel ifrån konsult- eller entreprenadverksamhet eller länsstyrelse
  • minst fyra års erfarenhet av projektplanering och budgetansvar i rollen som projektledare eller motsvarande befattning
  • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
  • B-körkort

Meriterande erfarenheter och kompetens:

  • erfarenhet av beställarrollen för konsulttjänster eller entreprenader (ABK, AB, ABT),
  • erfarenhet av arbete med offentlig upphandling
  • erfarenhet av arbete med sediment, klorerade föroreningar eller PFAS
  • erfarenhet av efterbehandlingsentreprenader, med fördel också in-situ åtgärder
  • certifiering i projektledning

Personliga kvalifikationer

Du är en person som trivs med att jobba både självständigt och i team. Du är strukturerad, flexibel och har en förmåga att driva arbetet framåt. Du har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor som externa samarbetsparter. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Uppsala eller Lund i första hand, men även Göteborg, Luleå eller Malå kan vara aktuellt. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Goda möjligheter till växlande distansarbete finns. Tjänsten innebär resor, både internt och externt i samband med de projekt som bedrivs.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Läs mer och ansök här, senast 2023-03-11.