Stockholm stad söker Markmiljöspecialist till Norra Djurgårdsstaden

posted in: jobbarkiv

Stockholms Stad, Exploateringskontoret
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Exploateringskontoret har i samband med utveckling och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Norra Djurgårdsstaden byggs inom gamla hamn-och industriområden vilket medför att behovet av markrening är stort och med varierande föroreningsproblematik. Vi söker nu en markmiljöspecialist med några års erfarenhet som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i markmiljöfrågor. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av stadens utpekade miljöprofilområden.

Genom innovativa metoder ligger Norra Djurgårdsstaden i framkant i frågor rörande markmiljö, och med eget masslogistikcenter skapas cirkulärt byggande, minskad klimatpåverkan och minskat behov av deponi. Samverkan sker även med bransch och akademi för att arbeta med forsknings- och utvecklingsprojekt inom markmiljöområdet.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden på http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/

Arbetsbeskrivning
Du ingår i Norra Djurgårdsstadens markmiljögrupp som tillsammans hanterar de markmiljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag i samband med stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Detta innebär i huvudsak:

  • Att delta i arbetet med att ta fram förutsättningar för projektet avseende markrening
  • Att under program-, projekterings- och genomförandeskede ansvara för samordning av frågor rörande markrening
  • Att vara beställarens representant vid markrening och styrning av upphandlad miljökontrollgrupp i genomförandeskedet
  • Att ansvara för kontakt med ansvariga miljömyndigheter och byggaktörer vad gäller markmiljöfrågor
  • Samt även att i samverkan med exploateringskontoret sakkunniga:
  • Delta i strategiska frågor avseende schakt, markrening och masshantering
  • Driva frågor som förorenade sediment, miljö- och hälsoriskbedömningar, förorenade byggnader och förorenade bergrum

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har några års erfarenhet av att arbeta med utredning och åtgärder av förorenade områden. Du har sannolikt även erfarenhet från arbete med förorenade områden som teknisk konsult eller från statlig eller kommunal verksamhet.

Meriterande
Erfarenhet inom hantering av förorenade områden i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt, provtagning och utredning av förorenad mark, riskbedömningar, framtagande av förfrågningsunderlag samt erfarenhet av relevant miljölagstiftning.

Erfarenhet av miljötillståndsprocesser eller andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande är meriterande.

Personliga egenskaper
Som person har du lätt för att snabbt sätta dig in i nya områden, få ett helhetsperspektiv och tänka såväl analytiskt som lösningsfokuserat. Du tycker om att prioritera och arbeta strukturerat med fokus på leverans. För att lyckas i rollen behöver du kunna ta egna initiativ och ha goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift samt kan vid behov kunna använda engelska i arbetet.

Då rollen innebär kontakter med konsulter och kollegor med ibland olika perspektiv är det viktigt att du lätt för att samarbeta och skapar goda relationer och förtroende. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Exploateringskontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Du kommer att ingå i Norra Djurgårdsstadens projektorganisation som utvecklar stad i före detta hamn- och industriområden med närhet till nationalstadsparken och till centrala Stockholm. Du kommer att få ca 300 kollegor inom exploateringskontoret, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad.

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på en trygg arbetsplats med kollektivavtal och ett förmånspaket med bl a tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flextid.

Övrigt
Tjänsten är placerad inom projektet Norra Djurgårdsstaden på avdelningen Projektutveckling Västerort, Innerstaden och Stora Projekt. Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Sista ansökningsdag är den 8 januari 2022, men registrera gärna din ansökan så snart som möjligt då vi går igenom ansökningarna löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag 2023-01-08