WSP söker Gruppchef inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Vi vill förstärka vår avdelning i Stockholm-Mälardalen-Dalarna med en gruppchef för en av våra grupper av miljökonsulter inom förorenade områden. Vi söker dig som stimuleras av en omväxlande miljö, att utveckla kollegor och som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kunder!

Avdelningen förorenade områden Öst består av sex grupper med omkring 50 kompetenta och trevliga kollegor som jobbar varierat med utredning och uppdragsledning inom teknikområdet förorenade områden. Vi utför många olika typer av uppdrag i samband med infrastrukturprojekt, exploatering eller i statligt finansierat efterbehandlingsarbete. Uppdragen kan bestå av miljötekniska markundersökningar, MIFO-inventeringar, huvudstudier, åtgärdsutredningar, miljökontroll och EDD. Många projekt har lokal förankring men vi jobbar också brett över regionen och landet. Det finns en hög efterfrågan på våra tjänster som bidrar till att påverka vårt framtida samhälle och våra miljö- och hållbarhetsmål.

Om tjänsten
I rollen som gruppchef arbetar du i samverkan för att förverkliga uppsatta mål och driva verksamhetsfrågor. Arbetet är varierande och utvecklande och består av arbete för att optimera, driva och utveckla verksamheten, kund- och marknadsfrågor samt ansvara för våra medarbetare och vår gemensamma arbetsmiljö. Förutom utveckling av medarbetarnas potential handlar det dagliga arbetet om planering, jobba med anbud och kundkontakter samt att ansvara för rapportering och uppföljning av utförda uppdrag och verksamheten. I rollen ingår även att jobba i våra spännande uppdrag. Som gruppchef är du en del av ledningsgruppen på avdelningen tillsammans med gruppchefer och avdelningschef. Ledningsgruppen tar gemensamt ansvar för löpande verksamhetsfrågor, planering och strategiskt arbete. Du ingår också i ett nationellt nätverk tillsammans med gruppchefer och avdelningschefer på sektionen förorenade områden. Det finns även möjlighet att bidra till sektionens välutvecklade marknads- och tekniknätverk för förorenade områden som aktivt arbetar med kunskapsspridning inom teknikområdet.

Din profil
Vi söker dig som motiveras av att leda och utveckla andra! Vi tror att du är engagerad och tar initiativ till verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Du är strukturerad och kan fördela arbete samt utforma strategier för verksamheten som är hållbara utifrån ett medarbetar-, hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv. Vi tror också att du har ett samarbetsorienterat förhållningssätt, är prestigelös, kommunikativ och lyhörd. Kommunikation är en central del i arbetet, både internt med medarbetare och externt med kunder och intressenter, så det är viktigt att du är bekväm med det och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du främjar ett delegerande och coachande ledarskap och kan se och lyfta fram andras bidrag och styrkor.

För att lyckas i gruppchefsrollen tror vi att du har tidigare ledarskapserfarenhet, antingen i rollen som linjechef eller som uppdrags- eller projektledare, med minst fem års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Du känner en trygghet i din kompetens och har förmåga att förmedla den vidare genom att stötta dina kollegor i sin utveckling. Du kan med fördel ha erfarenhet av marknads- och säljarbete, gärna som konsult. I grunden har du en naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå med relevant inriktning.

Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll i ett globalt företag med lokal förankring. Som en av de största konsulterna inom förorenade områden i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Inom vår sektion förorenade områden har vi många spännande projekt på gång och vi jobbar aktivt med teknikutveckling.

Hos oss blir du del av ett härligt gäng med kollegor som visar stort engagemang och ansvar för sitt arbete. Tillsammans besitter vi en hög kompetensnivå och har ett välutvecklat samarbete med kollegor på våra kontor runtom i Sverige. Vi har en aktiv, nationell marknads- och teknikorganisation där både teknik- och verksamhetsfrågor drivs framåt och tas tillvara i verksamheten. Vår kultur kännetecknas av öppenhet, hjälpsamhet och tillit, där man arbetar med frihet under ansvar och med flexibel arbetsvardag. På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva både stora och små samhällsutvecklande uppdrag. Genom att möjliggöra ett närvarande ledarskap och samverkan över grupp- och avdelningsgränser har vi lyckats skapa starka team både lokalt och nationellt som kan ta sig an de största utmaningarna för vår framtida samhällsutveckling. Vi har goda resultat i våra medarbetarundersökningar och vi är övertygade om att nöjda medarbetare och goda resultat i uppdragen går hand i hand.

Din placeringsort är med fördel Uppsala, men vi har även kontor i Stockholm och Västerås som tänkbara alternativ.

Läs mer och ansök här. Sista ansökningsdag är 13 november.