Intervju med Anna Kruger

posted in: Intervjuer

Den här månaden stiftar vi bekantskap med Anna Kruger, en rutinerad och mycket uppskattad ledamot i Renare Marks styrelse. Förutom engagemanget i Nätverket Renare Mark jobbar Anna på Västerås stad som Markmiljöspecialist hos Teknik och fastighetsförvaltningen.

 

Anna, du har ju varit engagerad i Nätverket Renare Mark i många år, vilka olika roller har du haft?

Suppleanter och ledamot samt ordförande i Mälardalens regionala avdelning och nu som ledamot i styrelsen för Renare Mark.

 

Berätta, varför har du valt att sitta med i nätverkets styrelse?

Stort intresse i miljöfrågor och vilja att vi, som är problemsägaren, är representerade i nätverket. Nätverket är en organisation med mycket kunniga och trevliga deltagare i styrelsen som tillsammans skapar en otrolig dynamik, det är roligt, lärorik att vara med i styrelsen.

 

Vad tycker du är Renare Marks styrka?

Jättebra nätverket, obunden, som organiserar bra arrangemang och sprider kunskap i hela miljö Sverige.

 

Du har ju varit med i nätverket länge, vad är ditt roligaste minne?

När vi hade kickoff i Norrland och vi paddlade alla tillsammans.

När vi sitter och spanar inför kommande program för Renaremark möte.

 

Vad var det som fångade ditt intresse att arbeta med förorenade områden?

Vilja att göra skillnad, vilja att lämna till de kommande generationer en bättre värld där de åtgärder vi gör tar hänsyn till alla olika miljöaspekter och miljömål och är ”ett plus” för miljön (inte bara giftfritt).

 

Vad är det roligaste du har gjort i ditt yrkesliv hittills?

Undersökt sediment för att bland annat ta fram Västerås naturliga bakgrundshalter, gjort fiskundersökningar för att kontrollera deras status och se om vi har problem, muddring i Västerås hamn och saneringar som har gett upphov till fina stadsdelar tex Östra Mälarstrand.

 

När det kommer till din yrkesroll, hur ser en arbetsdag ut för dig?

Min arbetsdag är inte annorlunda än vad en konsult har, den varierar hela tiden. Jag är stadens miljökonsult och hjälper de i staden som behöver min kunskap. Det kan vara allt från att hjälpa de i kontakt med myndigheterna, entreprenörer, konsulter när de har upptäckt föroreningar till att vara ansvarig av saneringar av stadsdelar.

 

Till sist…

 

Vad tycker du är branschens största utmaning just nu och hur kan Nätverket Renare Mark bidra till förbättring?

Det att tänka nytt, att inte gå i gamla hjulspår, att fokusera på risk och inte halt, att tänka och värdera alla miljömål i saneringsprojekt.

Jag var på Nordrocs nu i Oslo och jag upplever att Sverige ligger efter i hantering av förorenad mark. De andra nordiska länder ligger före oss och EU Commun Forum som är den eruropeiska nätverk för policy och lagstiftning inom hantering av förorenad mark är ca 20 år före oss.

 

Sprid kunskap, nätverka, ha föreläsningar som sprider ny teknik oavsett om den används i Sverige eller i Norden.

 

Vem är du?
Italiensk tjej med allt som det innebär, som kom till Sverige 1985. Jag tycker om mat och behöver espressokaffe varje dag 😊. Min familj är viktig.

Bor: Hallstahammar

Familj: Gift med Claus sedan 86 och har 3 stora barn och 6 barnbarn.

Favoritmat: Den mat jag och min man lagar tillsammans

Gör helst på din lediga tid kallbad, spelar gitarr, stickar isländska tröjor, smider lite silver, torr tova ullsjalar, plockar örter……det jag har lust.