Malmö stad söker samordnare av miljöförvaltningens detaljplanearbete

posted in: jobbarkiv

Till enheten för förorenade områden söker vi en samordnare som ska arbeta med att koordinera miljöförvaltningens remisshantering av detaljplaner med fokus på förorenad mark samt miljö- och hälsoskydd. Arbetet omfattar även andra arbetsuppgifter med anknytning till förvaltningens strategiska arbete med planeringsfrågor inom Malmö stad.

Kvalifikationer

I rollen som samordnare arbetar du med att koordinera miljöförvaltningens samråds- och granskningsyttranden till miljönämnden som gäller detaljplaner. Utöver ett nära samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen kommer du att ha mycket kontakt med Malmö stads övriga tekniska förvaltningar och verka i olika planeringsforum med utgångspunkt från miljöförvaltningens uppdrag och en hållbar utveckling för Malmö. Du kommer att arbeta självständigt med ett strategiskt förhållningssätt i en grupp med olika kompetenser som behöver samordnas i arbetet med förvaltningens detaljplaneyttrande. Även andra arbetsuppgifter inom ramen för miljö- och hälsoskyddsavdelningens ansvarsområden kan förekomma.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot till exempel samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet inom något av områdena planarbete, plan- och bygglagen, markföroreningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som miljöinspektör, arbetat i en politiskt styrd organisation och har god insikt i kommunala processer och organisationer, myndighetskrav och beslutsprocesser.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska.

Vi söker dig som är van vid att arbeta både självständigt och i grupp. Du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten och har en förmåga till helhetssyn inom miljö- och hälsoskyddsfrågor. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang såväl inom Malmö stad som mot externa parter.

Du ska ha organisations- och samarbetsförmåga, vara resultatinriktad samt ha vana av att samordna arbetsgrupper. Du är en drivande person och en lagspelare. Du tar ansvar för din uppgift och för den i mål.

Vi ser gärna att du har B-körkort.

Om arbetsplatsen

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbetet med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningens fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Avdelningen består av fem enheter: bostadstillsyn, hälsa och omgivning, kemi och industri, avfall och vatten samt förorenade områden.

Läs mer och sök jobbet här senast den 31 augusti 2022: Annons – Malmö stad (malmo.se)