Intervju med Martin Palmqvist

posted in: Intervjuer

Den här månaden träffar vi en ny medlem i Nätverket Renare Mark. Välkommen till nätverket Martin Palmqvist på EnviFix! Martin har arbetat med förorenade områden i tre år och doktorerade innan dess i oorganisk kemi på Sveriges Lantbruksuniversitet. I år var premiär på Renare Marks Vårmöte i Malmö.

Det var ditt första Vårmöte, vad tyckte du var bäst?
Jag tyckte om mötet med människor från olika delar av branschen. Det är bra att ha entreprenörer, konsulter, myndigheter och akademiker samlade under samma tak.

Hur kom du i kontakt med förorenade områden första gången?
Det var som miljöinspektör för Östhammars kommun.

Vad var det som fångade ditt intresse att arbeta med förorenade områden?
Komplexiteten i frågeställningarna. Med min bakgrund ur forskningsvärlden såg jag stora brister i möjligheten att dra slutsatser på det ofta tunna informationsunderlaget. Av resursskäl behövs ju dock avgränsningar hur mycket som kan undersökas och baserat på resultaten måste göra en så kvalificerad gissning som möjligt. Den utmaningen tyckte jag var spännande.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Som inspektör tyckte jag det mest intressanta var när några ärenden hamnade i domstol och jag fick argumentera varför vi som myndighet tagit de beslut vi hade gjort. Som konsult arbetar jag just nu med ett projekt där vi testar olika åtgärdsmetoder av förorenad mark i båtuppställningsplatser, vilket är väldigt roligt.  

När det kommer till din yrkesroll, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag spenderar majoriteten av mina dagar framför datorn, varvat med en del möten, platsbesök och fältarbete.

Till sist…
På vilket sätt tycker du att Nätverket Renare Mark kan bidra till att vi kommer framåt  arbetet med att åtgärda förorenade områden?
Precis det som jag tyckte var bra med Vårmötet. Mötet mellan de olika aktörerna kan göra det enklare för alla, genom att vi alla får en gemensam syn på vad som kan anses vara bästa teknik för arbetssättet.

 

Vem är Martin?
En naturälskande person som tycker nästan allt är intressant.
Bor: I Uppsala
Familj: Ja
Favoritmat: Indiskt
Gör helst på din lediga tid: Umgås med nära och kära