FIHM söker Handläggare inom området förorenad mark- vikariat

posted in: jobbarkiv

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) söker medarbetare till miljösektionen. Arbetar du idag som konsult inom förorenade områden och vill prova på att arbeta med samma frågor från ett myndighetsperspektiv? Eller arbetar du med kommunal eller regional tillsyn inom förorenade områden och vill utveckla dig genom att arbeta på en unik tillsynsmyndighet med tillsynsobjekt över hela Sverige? Då kan du vara lämplig för detta vikariat. Vi erbjuder dig nya utmaningar och tre timmars träning på arbetstid per vecka.

FIHM har tillsynsansvaret över flera tusen förorenade områden. På senare år dominerar ärenden och utredningar om PFAS-föroreningar. Antalet pågående ärenden är många och FIHM behöver öka och utveckla tillsynen inom detta område.

FIHM har det operativa tillsynsansvaret gentemot Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Tillsynen genomförs i hela Sverige och även utomlands.

Du kommer att bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom förorenade områden. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att läsa och bedöma miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Du kommer även att få sammanställa fakta om förorenade områden. Tillsammans med kollegor kommer du att få möjlighet att driva och utveckla tillsynen inom området. Det är också viktigt att du kan och vill bidra till och höja kompetensen hos övriga kollegor.

Sista ansökningsdag: 2020-10-11

Arbetsort: Stockholm

Länk till annonsen:  https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23377/handlaggare-inom-omradet-fororenad-mark—vik