Länsstyrelsen Södermanlands län söker Miljöhandläggare förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Miljöskyddsenhetens övergripande uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning och arbete med förorenade områden. Vi deltar också i arbetet med att pröva överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken, bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt vägleder länets kommuner i miljöskyddsfrågor. Enheten består av en chef och tolv medarbetare. Enheten tillhör Avdelningen för natur och miljö, som utöver miljöskydd bland annat arbetar med miljöövervakning, klimat- och energifrågor, vattenförvaltning samt naturvård och naturskydd.

Arbetsuppgifter

Till miljöskyddsenheten söker vi nu miljöhandläggare för arbete med förorenade områden. Arbetet handlar om att bedriva tillsyn över förorenade områden eller att på andra sätt se till att länets förorenade områden undersöks och saneras. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. granskning av inkomna rapporter, utredningar, riskbedömningar och åtgärdsförslag och att ha kontakt med verksamhetsutövare. Andra arbetsuppgifter är bidragshantering, granskning av statusrapporter samt att svara på internremisser och nationella rapporteringar till bl.a. Naturvårdsverket. I arbetet ingår också tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet är självständigt, men bedrivs i en mindre grupp i nära samarbete med kollegor.

Dina tidigare erfarenheter och kompetens kan komma att påverka vilken inriktning du kommer att ha i dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig med:

  • Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • Erfarenhet av att arbeta med utrednings- och åtgärdsfrågor kopplat till förorenade områden och efterbehandling
  • God kunskap om svensk miljölagstiftning

Det är meriterande med erfarenhet av:

  • Myndighetsutövning och tillsyn av förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken
  • Arbete med tillsynsvägledning
  • Exploatering av förorenade områden och kopplingen till plan- och bygglagen

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper där framför allt förmåga att samarbeta och att ta initiativ värdesätts högt. Länsstyrelsens verksamhet är komplex och arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga till helhetssyn. Även god kommunikativ förmåga är viktigt, då framgång i arbetet många gånger förutsätter att du genom samtal, information och vägledning ökar motivationen till arbete med förorenade områden. Eftersom du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, allmänhet och andra myndigheter krävs det att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Om tjänsten

1-2 anställningar, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kommer att tillämpas.

 

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier – vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Maria Carling
Enhetschef
010-223 40 00

Karl-Joel Sundholm
ST
010-2234000

Patrik Holmer
SACO
010-223 4000

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag är 30 augusti.