Möt Carolina Ersson och Lijana Gottby

posted in: Vårmöte

Carolina Ersson

Du representerar SGI och detta är ditt första vårmöte som du är med och anordnar. Har det varit kul att vara med och planera en sådan stor konferens? Vad har du för förväntningar på vårmötet?
Det har varit fantastiskt att få vara med hela vägen från att ha fått läsa alla spännande abstract till att fundera kring bästa upplägg för att utnyttja dagarna i Malmö men också att ha fått lära känna ett gäng duktiga människor i branschen som sitter i arrangörsgruppen. Jag tror att mötet i Malmö kommer att bli väldigt bra med ett mycket intressant studiebesök till att börja med, fortsatt fokus på teknikutveckling med bl a en forskningssession och praktiska exempel samt lite nya inslag som lunchseminarier och en workshop.

Vad kan du säga om temat för vårmötet?
Ett brett och viktigt tema men som ställer lite krav på deltagaren att hitta sitt eget spår för att få ut det man önskar av mötet.

Till vardags jobbar du på SGI, vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Jag har ett fantastiskt varierande jobb där ungefär hälften av tiden ägnas åt forskningsprogrammet TUFFO (teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) som drivs av SGI där vi varje år utlyser medel (ca 8-10 miljoner SEK) till tillämpade åtgärdsinriktade forskningsprojekt med tydlig samhällsnytta och gärna med en hög grad av innovation (Läs mer här). Resten av min tid ägnar jag åt ordinarie uppgifter på SGI som miljöingenjör, t ex korttidsstöd till kommuner och Länsstyrelser, kunskapsförmedling genom våra kurser eller genom medverkan i upprättande av vägledningar och rapporter samt granskningsarbete med avseende på förorenad mark i infrastrukturremisser.

Det händer mycket på ditt jobb, kan du berätta lite om något spännande projekt eller vad det finns för planer för 2020?
Just nu ska vi precis starta upp arbetet igen med att knyta ihop säcken kring många års arbete med syfte att ta fram ett vägledningsmaterial kring skydd av markmiljö vid riskbedömning, vi arbetar också vidare med en vägledning för riskvärdering och dessutom har vi fått ett spännande regeringsuppdrag om förorenade sediment (RUFS) tillsammans med NV och SGU där SGI bl a ska arbeta med en vägledning kring risker och åtgärdsbehov samt skapa en plattform för nationell kunskapsförmedling.

Om du blickar 10 år framåt, hur tror du att vi jobbar med förorenad mark då?
Oj, ja det händer väldigt mycket när det gäller hållbarhet och cirkularitet just nu i samhället generellt och jag tror och hoppas att det även kan spilla över på vår bransch så att vi alltid ser till sådana aspekter när vi efterbehandlar vilket tror jag kräver mer in situ-lösningar med mindre masshantering och hög grad av återvinningstänkande, men på ett smart och innovativt sätt som innebär små hälso- och miljörisker. För att detta ska hända krävs så klart nyfikna och modiga människor som vågar satsa på forsknings- och teknikutvecklingsprojekt vilket jag vet att vi har i branschen.

Om Carolina:

Utbildning: fIl Lic miljösystemanalys och miljöledning (grundutbildning agronom med mark/växt-inriktning)- Utbildning: Fil. Lic miljösystemanalys och miljöledning (grundutbildning agronom med mark/växt-inriktning)
Familj: Man, 3 döttrar, en Breton-tik och en kanin.
Bor: Linköping
Favoritmat: olika typer av viltkött med ett gott vin
Tillbringar helst din sommar: Utomhus i fint väder

 

 

 

 

 

 

Liljana Gottby

Du har varit med i flera år som representant från SGU. Vad är roligast med att vara med och anordna en sådan stor konferens?
Jag är med och anordnar vårmötet för fjärde gången och det är mycket roligt att vara med andra för planera en sån stor branschkonferens tillsammans.
Personligen tycker jag att det är roligast att sätta ihop programmet och läsa alla abstracts som vi får varje år. Mycket intressant och givande samt spännande att kunna påverka innehållet av vårmötet.

Vad kan du säga om temat för Vårmötet?
Temat ”Hållbara samhället” är mycket aktuellt och viktigt på tanken med målen enligt Agenda 2030.
Många intressanta frågor som väcks och kommer att diskuteras under vårmötet kopplade till om hur vi kan uppnå hållbar miljö och samhället utan att slösa på resurser i framtiden.
Nya idéer och metodlösningar för att åtgärda eller undersöka förorenade områden är drivkraften för framgången i framtiden.

Till vardags jobbar du på SGU, vad gör du en vanlig dag på jobbet?
En vanlig dag på jobbet för mig som är projektledare på SGU är att rensa och svara på alla mejl, ta en överblick över alla mina pågående projekt och delta på diverse möten med olika intressenter bl a konsulter, myndigheter mm.
Ibland åker jag ut runt i Sverige på olika saneringsobjekt (geografiskt utspridda över hela landet) och gör ett platsbesök, deltar på byggmötena, konferenser mm.

Det händer mycket på ditt jobb, kan du berätta lite om något spännande projekt eller vad det finns för planer för 2020?
Under 2020 har jag fokus på regeringsuppdraget för förorenade sediment (RUFS). Mycket spännande arbete under 2020-2021. Flera myndigheter och konsulter inblandade i arbetet.
Jag kommer att driva delprojekt 4 A-erfarenhetsåterföring och sen kommer SGU kommer att ansvara för upphandlingar av pilotförsök och genomförande av kompletterande sedimentundersökningar inom regeringsuppdraget.
Några utredningar och åtgärder är inplanerade som t.ex. marksanering av Pb från f.d. skjutfält med sökhundar, oljesanering i f.d. oljelagret och detektivarbete med att kunna avgränsa och åtgärdsförbereda inför sanering av PCE under en tvätteribyggnad.
Samtidigt kommer jag att delta i två TUFFO-finansierade projekt: SafeSed med in situ-sanering av förorenade sediment och StopPFAS med in situ-sanering av PFAS med PlymeStop.

Om ni blickar 10 år framåt, hur tror du att vi jobbar med förorenad mark då?
Jag hoppas att om 10 år vi jobbar både med förorenade mark, men också mera med förorenade sediment och vattenfrågor (både ytvatten och grundvatten).
Vi har fler metoder för att undersöka och åtgärda förorenade områden. Billigare och smartare/hållbara saneringsmetoder/tekniker finns tillgängliga att tillgå och att använda.
Och kanske att vi får flera digitala verktyg som t ex databaser, modeller mm som kan underlätta vårt arbete inom branschen.

Om Lijana:

Utbildning: Tekn. dr i miljökemi, Umeå Universitet, Sverige och MSc miljöingenjör Kaunas Teknisk Universitet, Litauen
Familj: Min man Fredrik, 41, och två barn: Noah, 7 år och Leah, 11 år. Samt två hamstrar Popcorn och Billy.
Bor: I en villa i Valbo med egen trädgård 1 mil utanför Gävle
Favoritmat: ”Cepelinai”-litauisk traditionell maträtt som liknar svenska kroppkakor. Annars älskar jag all vällagad mat och gärna med egna odlade grönsaker från trädgården.
Tillbringar helst din sommar: Tillsammans med min familj på resa runt i Europa eller hälsa på släktingar i Litauen.