SGI söker Laboratorietekniker till Linköping

posted in: jobbarkiv

Till vårt miljölaboratorium söker vi en laboratorietekniker som tycker att det är stimulerande med praktiskt arbete.

Vi arbetar i huvudsak med att karaktärisera olika material som till exempel förorenad jord, restprodukter och avfall med avseende på lakegenskaper, fastläggningskapacitet, biotillgänglighet och reaktivitet. Laboratoriet är ett stöd till SGI:s forsknings, utvecklings- och uppdragsverksamhet, standardiseringsarbete och metodutveckling. Vårt laboratorium är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Dina arbetsuppgifter kommer att handla om provmottagning, provberedning, utförande av tester enligt metodbeskrivningar, specialförsök och utvecklingsarbete.

Läs mer om tjänsten här.

Sista ansökningsdag 2019-01-06