Exploateringskontoret i Stockholms stad söker Miljöspecialist / miljösamordnare

posted in: jobbarkiv

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning
Exploateringskontoret har i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Vi söker nu en erfaren miljöspecialist/miljösamordnare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i de miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde. Tjänsten är placerad på miljöenheten på Stockholms stads Exploateringskontor, avdelningen för miljö och teknik.

Arbetsuppgifter
Du hanterar de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Detta innebär t.ex. beställning och kvalitetssäkring av olika typer av miljöutredningar, kontakter med konsulter för provtagning, bedömning och hantering av föroreningar i mark, vatten och sediment samt att se till att stadens dagvattenstrategi tillämpas. Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella.

Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och deltar i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet i olika skeden, från tidiga utredningar till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med konsulter, ansvariga miljömyndigheter och byggaktörer. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av arbete med dagvattenutredningar och/eller utredning och åtgärder av förorenade områden. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med stadsbyggnads- och anläggningsprojekt,  miljökonsekvensbeskrivningar och miljötillståndsprocesser samt erfarenhet av relevant miljölagstiftning. Det är också positivt om du har erfarenhet av andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande eller har erfarenhet av operativt arbete eller miljösamordningsuppdrag från liknande verksamhet.

Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis teknisk konsult, länsstyrelse, kommun, central myndighet eller från arbete med miljöfrågor inom byggbranschen. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdatumet är den 30 September.