Kemakta söker Miljökonsult inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

 

Nu söker vi fler medarbetare!

Kemakta behöver ytterligare förstärka gruppen som jobbar med förorenade områden. Vi söker dig som har ett par års arbetslivserfarenhet inom detta område och som vill fortsätta jobba med miljötekniska utredningar, miljöprovtagning samt riskbedömningar. Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter, glada kollegor och en möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla Kemaktas tjänster inom området mark-vatten-avfall och finna hållbara lösningar på våra kunders miljöproblem.

Låter detta intressant? Hör av dig till oss!

Mer om tjänsten
Miljökonsult, förorenade områden

Vi söker dig som har erfarenhet av och tycker det är spännande att arbeta med förorenad mark, grund- och ytvatten, deponier, byggnader, sediment, avfall, m.m. Du kommer att arbeta med miljöprovtagning, ta fram provtagningsplaner, sammanställa och utvärdera resultat, utföra riskbedömningar, mm. Du kommer få driva mindre projekt och ansvara för egna kundkontakter och på sikt utvecklas för att ta på sig större och mer komplexa uppdrag. I arbetet ingår att vägleda mindre erfarna miljöprovtagare. Huvuddelen av våra miljöprovtagningar utförs i Stockholm.

Du ska vara engagerad och driven, positiv samt vara en lagspelare då vi jobbar mycket i projektgrupper. På Kemakta arbetar vi med många olika typer av uppdrag och kunder, vilket medför en stor variation i arbetsuppgifterna. Du kommer därför att få stora möjligheter att utveckla din specifika kompetens och dina intresseområden.

Ytterligare krav på tjänsten:

• 1-3 års arbetslivserfarenhet av arbete med förorenade områden omfattande framtagning av provtagningsplaner, hälso- och miljöriskbedömningar, rapportering, mm.
• Cirka ett års erfarenhet av miljöprovtagning och fältarbete (jord, grundvatten, mm).
• Meriterande med erfarenhet av arbete med framtagning av platsspecifika riktvärden, redovisning i GIS, åtgärdsutredningar samt medverkan i exploateringsprojekt och projekteringar.
• Utbildning som civilingenjör/naturvetare med en inriktning mot mark och vatten, miljökemi, hydrologi, föroreningsspridning, geokemi eller motsvarande.
• B-körkort.
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift, då det är detta språk vi kommunicerar på med våra kunder.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakt

Maila din ansökan till jobba@kemakta.se. Vi kommer att kalla till intervjuer omgående och anställa snarast.
Se mer information på www.kemakta.se eller kontakta Gabriella Fanger 08-617 67 68.

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra tjänster fokuserar på förorenade områden och vattenskydd samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat material som ska friklassas, återvinnas eller deponeras. Kemakta har genom åren utvecklats till att bli ett av de ledande företagen inom branschen.

Vi erbjuder tjänster såsom riskbedömning och åtgärdsutredningar, framtagning av riktvärden, spridningsmodellering, hydrogeologiska utredningar, beställarstöd vid saneringar samt klassificering av avfall. Vi tar även fram underlag till vägledande riktlinjer åt myndigheter och branschorganisationer, exempelvis Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och bedömningsgrunder för farligt avfall för Avfall Sverige.

Kemaktas ca 20 medarbetare har olika bakgrund och kompetens vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar. Vi är civilingenjörer och doktorer i kemiteknik eller miljö- och vattenteknik, hydrogeologer, biologer samt miljövetare.

Kemakta har sitt kontor i Stockholm och anlitas av såväl privata som statliga och kommunala kunder över hela landet, med en tonvikt på Stockholm och Mälardalen.