IVL söker Gruppchef inom enheten Naturresurser och miljöeffekter

posted in: jobbarkiv

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar för det hållbara samhället. Vi har Sveriges bredaste miljöprofil och vår roll har sedan starten 1966 varit att ta fram ny kunskap och se till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning. Våra kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetssyn.

IVL verkar brett över hela miljö- och hållbarhetsområdet. Hos oss arbetar civilingenjörer, naturvetare, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer, psykologer och kommunikatörer. Vi förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Vi är ungefär 300 medarbetare, med en jämn fördelning av män och kvinnor och flera olika nationaliteter. Vi arbetar i en kreativ och utvecklande miljö där alla har en stor del eget ansvar och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Som medarbetare på IVL blir du en del av en arbetsplats som värdesätter mångfald, samarbete, innovation och engagemang.

Nu söker vi efter en gruppchef till enheten Naturresurser och miljöeffekter som brinner för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, har goda ledaregenskaper och vilja att utvecklas vidare som innovativ ledare. Rollen omfattar operativ ledning av en grupp om ca 10 medarbetare i kombination med att själv arbeta i projekt.

Arbetsuppgifter

Kartläggning, riskbedömning och hantering av miljöskador utgör gruppens kärnverksamhet. Inom dessa områden bedrivs tillämpad forskning och uppdragsverksamhet för näringsliv och myndigheter. Till verksamheten hör, förutom experter och projektledare, också laboratorieverksamhet inom biologiska tester och mykologi.

Medarbetarna deltar med sin erfarenhet, kompetens och kreativitet i projekt som rör vattenrening, dricksvattenförsörjning, förorenad mark, hållbar stadsutveckling och innemiljö. Arbetet omfattar hela kedjan från offerter och ansökningar till genomförande och rapportering av projekt.

Gruppens verksamhet berör ett stort antal kundrelationer med näringsliv och myndigheter. Arbetet bedrivs också i nära samarbete med övriga grupper inom IVL.

Som gruppchef har du personal- och verksamhetsansvar för gruppen. Du ansvarar för planering av verksamheten, både på kort och lång sikt, och säkerställer att den bedrivs med hög kvalitet och på ett utvecklande och framåtriktat sätt. Du samordnar gruppens långsiktiga marknadsföringsarbete, ansökningar och offertarbete. Parallellt deltar du i och driver egna projekt inom gruppens verksamhetsområde.

Du rapporterar till chefen för enheten Naturresurser och miljöeffekter, och ingår i enhetens ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av enhetschef, fyra gruppchefer och en projektutvecklare. Du bidrar i ledningsgruppens arbete med att utveckla enhetens verksamhet.

Profil
Du har en akademisk utbildning inom till exempel geovetenskap, miljö och/eller miljöteknik, och har erfarenhet av att sälja och leda projekt inom gruppens kärnverksamhet, kartläggning, riskbedömning och hantering av miljöskador. Du tycker om att arbeta i en kreativ miljö med engagerade kollegor. Chefsrollen i denna grupp ställer krav på flexibilitet och god planeringsförmåga då en stor del av uppdragen kräver insatser på kort varsel. Rollen kräver affärsmässighet, samarbetsförmåga och ett bra nätverk inom näringsliv, myndigheter och akademi.

Det är också meriterande att ha erfarenhet av att utveckla verksamheter och medarbetare, att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt att söka forskningsanslag. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska.

Placeringsort: Stockholm

Sista ansökningsdag: 2018-08-13

Läs mer och ansök här!