Helsingborg stad söker Miljöspecialist inom förorenad mark och vatten

posted in: jobbarkiv


Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. 

Arbetsuppgifter

Vi rekryterar nu en miljöspecialist inom mark och vatten som vill vara med och påverka och bidra till Helsingborgs framtid. Du kommer att arbeta mitt i händelsernas centrum i moderna kontorslokaler med stadens bästa pendlarläge, precis intill Knutpunkten.

Helsingborgs stad har 2018 blivit vald till Sveriges bästa miljökommun.

Inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar projektenheten för projektledning vid utbyggnad av stadens offentliga rum såsom gator, torg, parker och exploateringsområden. Enheten ansvarar för genomförandet av beslutade investeringsprojekt.

Projektenheten deltar bland annat i arbetet med H+ som är ett av Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt. En helt ny stadsdel skall byggas på 20 år med bl a bostäder, gator, torg och parker. Just nu pågår även planeringen för Landborgskopplingen, en gång- och cykelkoppling i kombination med underjordiskt garage, som kommer att binda ihop centrum och delarna ovanför Landborgen.

Därutöver genomförs stora infrastrukturprojekt i Helsingborg och projektenheten har en central och viktig roll för allt som skall anläggas och byggas på allmän plats. Enheten har 13 medarbetare.

Du kommer arbeta tillsammans med enhetens projektledare inom anläggning i miljöfrågor och förväntas även kunna driva egna saneringsprojekt och större undersökningar.

I arbetet ingår också att bistå förvaltningens övriga avdelningar som specialist i arbete med detaljplaner och översiktsplaner samt stötta stadens mark- och exploateringsenhet.

Inom enheten arbetar en miljöspecialist och en projektledare inom masshantering. Tillsammans bildar ni ett team för att utveckla det strategiska arbetet med att hantera och minimera mängden massor och maximera den mängd som kan återanvändas i stadens anläggningsprojekt.

Du ska även kunna leda och genomföra upphandlingar av konsulter och entreprenörer inom ditt område. I våra projekt har vi har stort fokus på ekonomi, tid och kvalitet och arbetet sker i dialog med medborgare, myndigheter så som miljöförvaltningen och Länsstyrelsen, fastighetsägare och företag. Som specialist inom förorenad mark och vatten bör du vara en person utan prestige som är lätt att umgås med.

Du är strategisk men kan också arbeta på detaljnivå. Du bör även vara pedagogisk och van vid att uttrycka dig i tal och skrift på ett sådant sätt att det du säger eller skriver kan förstås av icke fackmän.

Kvalifikationer

Som miljöspecialist har du en gedigen erfarenhet av arbete med främst förorenade områden. Du bör vara utbildad civilingenjör eller naturvetare och ha en god förståelse för markkemiska och geologiska processer, gärna med kompetens inom geoteknik samt grund- och ytvattenfrågor.

Du bör ha minst ca 8-10 års erfarenhet från branschen med arbete med miljötekniska markundersökningar, miljö- och hälsoriskbedömningar, MKB, åtgärdsutredningar och saneringar på en kvalificerad nivå.

Du bör ha vana vid att leda miljörelaterade uppdrag inom anläggningsbranschen och besitta stor förståelse i vad miljö- och geoteknisk provtagning innebär samt ha god vana av att tolka resultat.

Att du har B-körkort är ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet från:
– fältarbete
– tillsynssidan
– geoteknik och geokonstruktioner
– grundvatten och ytvatten
– tillstånd och MKB
– erfarenhet av vattendomsprocesser i mark- och miljödomstolen
– arbete med in situ saneringslösningar och andra alternativa saneringsmetoder
– arbete med AB04/ABT06 och ABK09 samt kunskaper inom entreprenad- och upphandlingsjuridik.
Erfarenhet krävs. 

Sista ansökningsdatum: 2018-08-12

Läs mer och ansök här!