Länsstyrelsen i Halland söker Miljöhandläggare – Förorenade områden tillsyn

posted in: jobbarkiv

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen i Hallands län söker en vikarierande miljöhandläggare till arbete med tillsyn över förorenade områden. Inriktningen är att genom direkta tillsynsinsatser öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder. Arbetet innebär bl.a. att ha kontakt med verksamhetsutövare och diskutera vilka utredningar som krävs och granska inkomna rapporter såsom utredningar, riskbedömningar och föreslagna åtgärder. Ytterligare arbetsuppgifter är granskning av statusrapporter, detaljplaner samt svara på internremisser och nationella rapporteringar till bl.a. Naturvårdsverket. I arbetet ingår även tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet är självständigt, men bedrivs i ett team i nära samarbete med kollegor inom arbetsområdet.

• Arbetet är omväxlande, tvärsektoriellt och mycket utåtriktat
• Arbetet innebär att du genomför och deltar vid tillsynsbesök
• Arbetet ställer stora krav på smidighet i kontakter med omgivningen kombinerat med integritet i myndighetsutövningen

Kvalifikationer

Du skall ha
• en teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot miljövetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig,
• goda kunskaper om miljöbalken,
• kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Meriterande
• erfarenhet från offentlig myndighet, konsultbolag samt praktisk erfarenhet av arbete med tillsyn enligt miljöbalken och handläggning,
• kunskaper om förorenade områden,
• utbildning inom miljörätt,
• om du behärskar GIS.

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö,
• goda utvecklingsmöjligheter,
• flexibel arbetstid,
• friskvård.

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med omvärlden bör du ha lätt för att ta kontakt och skapa relationer.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning fr.o.m. 17 september 2018 t.o.m. 30 september 2019 med möjlighet till eventuell förlängning.

Ansök senast: 2018-08-19

Läs mer och ansök här.