SGI söker Miljötekniker/forskare

posted in: jobbarkiv

Vi söker en miljöingenjör med intresse för att utveckla och tillämpa nya idéer och metoder inom området resurseffektiv masshantering och hållbar markanvändning. På avdelningen drivs ett strategiskt arbete för att utveckla ny teknik inom området stabilisering i kombination med utveckling av andra metoder som bidrar till en hållbar markanvändning. Syftet är att finna intressanta alternativ till schakt och deponi av massor vid åtgärder av förorenade jordar och sediment.

SGI arbetar med samhällsrelevant forskning, rådgivning och kunskapsförmedling. Vi arbetar brett inom det geotekniska och miljögeotekniska fältet med att använda och utveckla nya och befintliga tekniker och metoder. Under 2017 presenterade SGI en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Vi ser att en satsning på fortsatt kunskapsuppbyggnad om klimatförändringens effekter på markförhållanden är nödvändig.

Sista ansökningsdag 2018-06-14.

Läs mer och ansök här!