WSP Environmental, Mark & Vatten Väst, söker uppdragsledare och handläggare inom Hydrogeologi

posted in: jobbarkiv

Introduktion
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans är vi 45.000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder i alla världsdelar. I Sverige är vi omkring 4.000 medarbetare.

Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark och Vatten-enheterna inom WSP Environmental undersöker och utreder tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö.

Inom Mark och Vatten i Sverige är vi ca 180 medarbetare på 18 kontor och våra huvudsakliga verksamhetsområden är yt- och grundvatten, förorenade områden, MKB och tillstånd, bergmaterial/täktplanering, ekologiska tjänster, statusrapporter, Miljö due diligence, geoenergi, geofysik och deponiteknik. Mark och Vatten har medarbetare med många olika kompetenser såsom hydrogeologer, miljötekniker, miljövetare, Väg och vatten-ingenjörer, ekosystemtekniker, kemitekniker, biologer, ekologer, fälttekniker m.fl. Vi har en mycket diversifierad och bred kundbas.

Till vår avdelning Mark och Vatten Väst (med kontor i Göteborg och Alingsås) söker vi uppdragsledare och handläggare inom tjänsteområdet hydrogeologi.

Ansvarsområde
Du kommer att arbeta med hydrogeologiska utredningar, vattenförsörjning, infrastruktur, geoenergi, tillståndsprövningar m.m. Du kommer att ingå i en avdelning på drygt 20 medarbetare. Du kommer beroende på din bakgrund och erfarenhet ansvara för anbud, kundkontakter, budget, uppdragsstyrning, planering och genomförande av fältundersökningar och tekniska utredningar. Vi är f n inblandade i flera stora komplexa infrastrukturprojekt, vattenprospektering- och geoenergiprojekt och vi har en kraftigt ökad efterfrågan inom dessa områden. Vi förutsätter att du aktivt kan bidra med kompetens och entusiasm i dessa spännande uppdrag!

I arbetet ingår kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare och tjänster tillsammans med kollegor nationellt och globalt.

Kvalifikationer
Du som söker är har naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå alternativt civilingenjörsexamen.
Arbetslivserfarenhet inom infrastrukturprojekt, vattenprospektering, geoenergiprojekt, GIS och grundvattenmodellering är starkt meriterande.

Du är van att arbeta självständigt och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Stort engagemang, affärsmässighet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt. Tjänsten innebär även fältarbete och körkort för bil förutsätts.

Läs mer och ansök på wsp.com

Sista ansökningsdag 2018-04-30