SGU söker två projektledare inom efterbehandling av förorenad mark

posted in: jobbarkiv

Vill du vara med och förändra och skapa mervärden till samhället i de projekt SGU driver?

Till enheten Renare mark och vatten sökes nu erfarna projektledare. Enhetens uppgift är att på uppdrag av regeringen arbeta med efterbehandling av förorenad mark inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Verksamheten är indelad i två huvuduppdrag; dels att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar och dels att kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling sker med statsbidrag.

Enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Bland objekten finns ett flertal kemtvättar, några gruvor och impregneringsverk samt även många objekt med dioxin- och DDT-förorening. Vi vill utveckla metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i arbetet med förorenade områden som också kan användas av fler än oss. Då våra uppdrag ökar i antal behöver vi nu förstärka vårt team med ytterligare två projektledare.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att driva projekt från utredningsskede till och med åtgärder. Här ingår till exempel:

  • upphandling av utredningar och saneringsentreprenader
  • projektledning och budgetansvar för utredningar, projekteringar och saneringsentreprenader
  • ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
  • arbetet innebär samråd och samspel med olika aktörer – tillsynsmyndigheter, fastighetsägare, verksamhetsutövare, närboende med flera.

I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med SGU:s övriga avdelningar samt andra myndigheter som Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, länsstyrelserna etc.

Din kompetens

Vi söker dig som har:

  • en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik, miljökemi, hydrogeologi, väg- och vatten/samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande relevant utbildning.
  • minst 5 års erfarenhet av arbete inom efterbehandlingsområdet, t ex från länsstyrelsen eller konsult- eller entreprenadverksamhet.
  • minst 3 års erfarenhet av att i rollen som projektledare eller motsvarande befattning haft budgetansvar.

Det är meriterande med erfarenhet av:

  • beställarrollen för konsulttjänster eller entreprenader.
  • erfarenhet av arbete med byggledning, projektering eller offentlig upphandling.

Personliga kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som med externa samarbetspartners. I din roll som projektledare har du förmågan att driva projekt framåt och att planera, strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten.

Om anställningen

Tjänsten är tillsvidare, heltid. Enheten är huvudsakligen lokaliserad i Stockholm och består av 11 medarbetare, varav 5 sitter i Uppsala och Lund. Placering av tjänsterna är vid antingen Uppsala, Stockholm eller Lund, ange din ansökan vilken av orterna som du föredrar. Tjänsterna innebär en viss regelbunden närvaro på vårt Stockholmskontor.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt. Vi har idag en jämn könsfördelning på enheten och vi är mellan 30 och 65 år.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Klas Arnerdal, telefon 08-545 215 20 eller till projektledare Erik Bergstedt, telefon 046-311 778. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, telefon 018-17 92 96 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, telefon 018- 17 91 51.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018. Dina handlingar ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.

Läs mer och ansök här!