Gnesta kommun söker vikarierande Teamledare miljöenheten

posted in: jobbarkiv

Vill du jobba både med miljö och människor, se hit!

Gnesta kommun söker en vikarierande teamledare till miljöenheten då ordinarie miljöchef ska vara föräldraledig under ca 1 års tid. Miljöenheten ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen (exploatering, fysisk planering, bostadsförsörjning, miljö, VA, gata/park, mm inkl myndighetsutövning). Miljöenhetens ansvarsområde är myndighetsutövning inom miljö, hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak.

Du är sakkunnig inom miljöenhetens områden och ansvarar för verksamhetsplanering och uppföljning. I rollen som teamledare företräder du enheten i samhällsbyggnadsnämnden. Som teamledare kommer du också att i viss omfattning vara handläggare inom enhetens olika områden. En viktig del i rollen som teamledare är att vara närvarande för gruppen och kunna handleda, prioritera, göra bedömningar och vara bollplank för medarbetarna.

Läs mer och ansök här!

OBS, sista ansökningsdatum är 1 maj.