WSP söker uppdragsledare inom förorenade områden i Göteborg

posted in: jobbarkiv

Introduktion

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för
hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.
Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer
av uppdrag. Tillsammans är vi 45.000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder i alla
världsdelar. I Sverige är vi omkring 4.000 medarbetare.

Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har
WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till
en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark
och Vatten-enheterna inom WSP Environmental undersöker och utreder tillståndet i mark,
vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på
land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som
påverkar vår hälsa och miljö.

Inom Mark och Vatten i Sverige är vi ca 180 medarbetare på 18 kontor och våra
huvudsakliga verksamhetsområden är yt- och grundvatten, förorenade områden, MKB och
tillstånd, bergmaterial/täktplanering, ekologiska tjänster, statusrapporter, Miljö due diligence,
geoenergi, geofysik och deponiteknik. Mark och Vatten har medarbetare med många olika
kompetenser såsom hydrogeologer, miljötekniker, miljövetare, Väg och vatten-ingenjörer,
ekosystemtekniker, kemitekniker, biologer, ekologer, fälttekniker m.fl. Vi har en mycket
diversifierad och bred kundbas.

Till vår avdelning Mark och Vatten Väst (Göteborg och Alingsås) söker vi nu en erfaren
uppdragsledare inom tjänsteområdet förorenade områden. Tjänstens placering är på WSP Mark & Vatten Göteborg.

Ansvarsområde

Du kommer att uppdragsleda våra uppdrag inom förorenade områden och ha ett antal
medarbetare till hjälp i uppdragen. Du ansvarar för anbud, kundkontakt, budget,
uppdragsstyrning, planering, arbetsfördelning och genomförande av fältundersökningar. Vi ser
en ökning av stora infrastrukturprojekt, och vi förutsätter att du kan uppdragsleda dessa
komplexa uppdrag avseende förorenade områden.
Som uppdragsledare kommer du att arbeta med uppdrag med uppgifter kopplade till
miljötekniska markundersökningar, infrastruktur, åtgärdsutredningar, riskbedömningar,
upphandling av efterbehandlingsåtgärder, saneringskontroll m.m.
I arbetet ingår kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare och tjänster
tillsammans med kollegor nationellt och globalt.
Kvalifikationer

Du som söker har naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå, exempelvis geolog,
miljövetare, civilingenjör, ekotoxikolog eller biolog.
Du har mer än 5 års erfarenhet som konsult inom exploatering eller infrastrukturprojekt
och arbete med förorenade områden.
Du är van att arbeta självständigt som projektledare och att arbeta med egna kundkontakter.
Erfarenhet av fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar är ett plus liksom
erfarenhet från konsultbranschen. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
och engelska.

Stort engagemang, affärsmässighet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt.
Tjänsten innebär även fältarbete och körkort för bil förutsätts.

Läs mer och ansök på WSPs hemsida.

Sista ansökningsdatum 30 april