Stokholms Stad söker Markmiljöspecialist till Norra Djurgårdsstaden

posted in: jobbarkiv

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade miljöprofilområden. Läs mer om Norra Djurgårdsstaden http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/

Arbetsbeskrivning
Huvuduppgiften för markmiljöspecialisten är att stödja, komplettera och vid behov ersätta projektledaren i markmiljöfrågor. Detta innebär i huvudsak:

 • Att under program-, projekterings- och genomförandeskede ansvara för samordning av frågor rörande markrening
 • Att deltaga i arbetet att ta fram förutsättningar för projektet avseende schakt och markrening
 • Att utgöra stöd för projektet i arbetsmiljöfrågor rörande föroreningar
 • Att vara beställarens representant vid marksanering och styrning av upphandlad miljökontrollgrupp i genomförandeskedet

Samt även att i samverkan med exploateringskontorets sakkunniga:

 • deltaga i strategiska frågor avseende schakt och markrening och masshantering
 • deltaga i strategiska frågor inom närliggande frågor som förorenade sediment, platsspecifika riktvärden, förorenade byggnader och förorenade bergrum

Projektets karaktär och tempo kräver stor samarbetsförmåga med, i projektet, deltagande aktörer.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har några års erfarenhet av att arbeta med utredning och åtgärder av förorenade områden. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet

Det är meriterande om du har erfarenhet inom; hantering av förorenade områden i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt, provtagning och utredning av förorenad mark, riskbedömningar, platsspecifika riktvärden, åtgärdsutredningar, framtagande av förfrågningsunderlag, samt erfarenhet av relevant miljölagstiftning.

Även erfarenhet av miljötillståndsprocesser eller andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande är meriterande. Du har sannolikt erfarenhet från arbete med förorenade områden som konsult eller från statlig eller kommunal verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att:

 • både fungera i grupp och kunna arbeta självständigt
 • samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser
 • drivande och ha tydligt leveransfokus
 • tänka analytiskt och arbeta strukturerat
 • snabbt sätta dig in i nya områden
 • prioritera och ta egna initiativ
 • lösa problem och vara flexibel då förutsättningarna förändras
 • ha ett helhetsperspektiv

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt. Vi är cirka 240 medarbetare.

Läs mer och ansök här!