Naturvårdsverket söker en handläggare inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Kemikalieenheten söker dig som är intresserad av att arbeta med efterbehandling av förorenade områden. Du kommer att arbeta i en grupp tillsammans med kollegor som har ett liknande uppdrag. Arbetet innebär mycket kontakter med länsstyrelserna och du kommer att ansvara för bedömning av innehåll i bidragsansökningarna samt att utveckla det bidragsfinansierade efterbehandlingsarbetet på olika sätt. Även ansvar för tillsynsvägledning samt deltagande i mål och ärenden kan ingå. I tjänsten ingår även att företräda Naturvårdsverket i olika sammanhang.

Kemikalieenheten arbetar för sanering av förorenade områden och för giftfria och resurseffektiva kretslopp för att miljömålet Giftfri miljö ska uppnås. Enheten samordnar arbetet med förorenade områden och hanterar anslaget för sanering. I enhetens uppdrag ingår även frågor om kemikalier, PFAS och bekämpningsmedel.

Sista ansökningsdag 2018-01-19

Läs hela annonsen här!