Exploateringskontoret i Stockholm söker Miljöspecialist förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning
Exploateringskontoret har i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Staden är i ett expansivt skede och många förorenade områden exploateras. Vi söker därför en erfaren miljöspecialist inom förorenade områden som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde. Tjänsten är placerad på miljöenheten på Stockholms stads Exploateringskontor, avdelningen för miljö och teknik.

Arbetsuppgifter
Du hanterar miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och deltar i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden i olika skeden, från tidiga utredningar till och med byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med konsulter, ansvariga miljömyndigheter och byggaktörer.

En stor del av arbetet i projekten handlar om att med hjälp av konsulter bedöma och hantera föroreningar i mark, vatten och sediment. Detta innebär t.ex. beställning och kvalitetssäkring av olika typer av miljöutredningar, kontakt med konsulter för provtagning, tolkning av analysresultat, framtagande av åtgärdsplaner, upprättande av kostnadskalkyler för hantering av föroreningar och arbete med avtalstexter. Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella. I arbetsuppgifterna kan dessutom ingå att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med utredning och åtgärder av förorenade områden. Det är meriterande om du har erfarenhet inom t.ex. riskbedömningar, platsspecifika riktvärden, åtgärdsutredningar, framtagande av förfrågningsunderlag, hantering av förorenade områden i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt samt erfarenhet av relevant miljölagstiftning. Även erfarenhet av miljötillståndsprocesser eller andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande är meriterande. Du har sannolikt erfarenhet från arbete med förorenade områden som konsult eller från statlig eller kommunal verksamhet. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att:

  • både fungera i grupp och kunna arbeta självständigt
  • samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenservara
  • drivande och ha tydligt leveransfokus
  • tänka analytiskt och arbeta strukturerat
  • snabbt sätta dig in i nya områden
  • prioritera och ta egna initiativ
  • lösa problem och vara flexibel då förutsättningarna förändras
  • ha ett helhetsperspektiv

Vi erbjuder
Exploateringskontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Du kommer att ingå i en miljöenhet med ett 10-tal medarbetare med hög miljökompetens och du kommer att få ca 230 kollegor inom exploateringskontoret, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bl a tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid (kl 06-22). Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt. Vi är cirka 240 medarbetare.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag 2017-12-03