Länsstyrelsen Norrbotten söker miljöhandläggare förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen är en av länets mest spännande arbetsplatser. Tjänsten som miljöhandläggare på miljöskyddsenheten är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

  • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
  • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
  • Möjlighet att utvecklas
  • Förmånliga anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

På miljöskyddsenheten arbetar vi bland annat med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (exempelvis vindkraft, täkter och industrier) och vattenverksamheter. Vi ansvarar även för tillsyn, undersökning och efterbehandling av förorenade områden. Arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att genomföra tillsyn och tillsynsvägledning, initiera och bedöma undersökningar och saneringar av förorenade områden, samt delta i olika efterbehandlingsprojekt. En viktig del av arbetet består av att kommunicera, både skriftligt och muntligt i dialogmöten med kommuner, verksamhetsutövare, allmänhet och andra intressenter. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på tidigare erfarenhet och kompetens.

Sista ansökningsdag är 2017-11-15

Läs hela annonsen och ansök här!