Statens geotekniska institut söker erfaren laboratorietekniker till Linköping

posted in: jobbarkiv

Till vårt miljölaboratorium söker vi en erfaren laboratorietekniker som tycker att det är stimulerande med praktiskt arbete. Dina arbetsuppgifter kommer att handla om provmottagning, provberedning, utförande av tester enligt metodbeskrivningar, specialförsök och utvecklingsarbete.

Vi arbetar i huvudsak med att karaktärisera olika material som till exempel förorenad jord, restprodukter och avfall med avseende på lakegenskaper, fastläggningskapacitet, biotillgänglighet och reaktivitet. Laboratoriet är ett stöd till SGI:s Forsknings, utvecklings- och rådgivningsverksamhet, standardiseringsarbete och metodutveckling. Vårt laboratorium är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Sista ansökningsdag:  4 oktober

Läs mer och ansök