Golder söker Senior Miljöstrateg

posted in: jobbarkiv

Golder Associates AB är ett internationellt konsultföretag inom miljö och geo med fokus på projekt inom infrastruktur, gruv- och tillverkande industri. Vårt svenska Golderbolag leder många internationella transaktioner och vi har också vunnit ett stort antal större uppdrag själva och i strategiska allianser och behöver nu stärka vårt team med ytterligare en Miljöstrateg med lång erfarenhet av ledande miljöroller i stora och komplexa nationella och internationella uppdrag.

Tjänsten medför spännande utmaningar med att utveckla, marknadsföra och sälja tjänster inom miljöstrategisk rådgivning för befintliga och nya kunder. Det rör sig främst om Miljö Due Diligence, miljötillståndsärenden inklusive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) men även ansvarsutredningar enligt Miljöbalkens 10:e kapitel, tjänster inom hållbarhet och sociala frågor och även tjänster inom teknisk och social arbetsmiljö.

Läs hela annonsen här!

Sista ansökningsdag: 1 november 2017