Försvarsmakten söker Projektledare/samordnare till miljöprövningsenheten

posted in: jobbarkiv

OM TJÄNSTEN

Beskrivning av enheten: Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, leda och genomföra miljöutredningar, bullerdämpande åtgärder, projekt avseende förorenade områden samt registrering av sådana områden. Enheten har sitt verksamhetsområde i hela landet och lämnar stöd till Högkvarteret samt övriga enheter inom Försvarsmakten genom rådgivning och deltagande i utbildningar. Enheten består av 13 tjänster och funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är främst riktade mot projektledning av myndighetens PFAS-relaterade miljöfrågor, men kan även innebära arbete med enhetens övriga frågor och myndighetens tillståndspliktiga verksamhet. Arbetet innebär huvudsakligen att självständigt, under enhetschefen, som företrädare för Försvarsmakten projektleda myndighetens arbete avseende PFAS samt projektledning av arbetet med inventering av och behandling av övriga förorenade områden. Arbetet är förenat med tjänsteresor inom hela landet. Arbetet innebär ansvar för ekonomiplanering och uppföljning i tilldelade projekt. Tjänsterna innebär kontakt och samarbete med övriga totalförsvarsmyndigheter, övriga myndigheter, konsulter och privatpersoner.

Formella kunskapskrav: Högskoleutbildning med examen som miljövetare, miljökemist, ekolog, biolog (eller likvärdig examen inom miljöområdet med inriktning mark och vatten). Körkort klass B.

Övrig önskvärd kompetens: Erfarenhet av arbete inom förorenade områden. Goda kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation samt erfarenhet av arbete med Försvarsmakten. Erfarenhet av självständig projektledning inom miljöområdet av konsulter, av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar samt att leda projekt i olika faser (kommunikation med konsulter/entreprenörer/myndigheter, kostnadsstyrning, tidsstyrning). Goda kunskaper i miljölagstiftning, föroreningskemi samt kemiska ämnens uppträdande i naturen. Kunskaper i framtagande av förfrågningsunderlag för olika miljöåtgärder. Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet av rådgivning inom ämnesområdet.

Personliga egenskaper: Befattningen har kontaktytor mot såväl civil som militär verksamhet, varvid god samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig. Hög personlig och yrkesmässig integritet. Du skall kunna acceptera och hantera en hierarkisk organisation. Arbetsuppgifterna innebär en partsroll som du skall kunna acceptera och känna dig bekväm med. Hög social förmåga och flexibilitet. Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning med snabba förändringar. God pedagogisk förmåga och hög smidighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: 1/11 2017 eller efter överenskommelse. Frågor om befattningen kan göras till enhetschef, Lina Weinmann, telefonnummer 0733-64 15 92. Fackliga representanter:Samtliga representanter för SACO, OF, Försvarsförbundet samt SEKO nås på telefonnummer 0171-15 70 00 vx.

Anställningstyp: Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar/allmänna visstidsanställningar under två års tid på heltid som ev. kan övergå till fasta anställningar, 40-timmars arbetsvecka med flextidsavtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Intervjuer kommer att genomföras snarast möjligt. 

Sista datum för ansökan: Intresseanmälan/ansökan med bifogat personligt brev med utförlig beskrivning av dig själv och varför du söker tjänsten (vänligen nyttja en hel A4-sida), meritförteckning samt löneanspråk skall vara oss till handa senast den 4 september 2017. Notera att ansökan blir en offentlig handling. På vår avdelning är majoriteten kvinnor. Försvarsmakten eftersträvar såsom nämns nedan en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämnställdhet. Vi ser därför gärna manliga sökanden till denna befattning.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. 

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Läs mer och ansök här