Exploateringskontoret i Stockholm söker Miljöspecialister/miljösamordnare

posted in: jobbarkiv

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Exploateringskontoret har i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Vi söker nu tre erfarna miljöspecialister/miljösamordnare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i de miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde. Tjänsterna är placerade på miljöenheten på Stockholms stads Exploateringskontor, avdelningen för miljö och teknik. Två av tjänsterna kommer till 50 % vara inriktade på miljösamordning inom de två projekten Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden. 

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter omfattar bl.a. att säkerställa att staden ställer korrekta miljökrav, både vid markanvisningar och vid anläggningsbyggande samt att dessa följs upp. Du hanterar de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. En stor del av arbetet i projekten handlar om att med hjälp av konsulter bedöma och hantera föroreningar i mark, vatten och sediment samt att se till att stadens dagvattenstrategi tillämpas. Detta innebär t.ex. beställning och kvalitetssäkring av olika typer av miljöutredningar. Rollen som miljösamordnare kan också bl.a. innebära att upprätta miljöplaner och checklistor för projektering och produktion, säkerställa att krav ställs på projektörer och entreprenörer samt att dessa följs upp samt att genomföra platsbesök och granska dokumentation. Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella.

Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och deltar i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet i olika skeden, från tidiga utredningar till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med byggaktörer, konsulter och ansvariga miljömyndigheter. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning. 

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har en bred miljöbakgrund med flera års erfarenhet av att arbeta med förorenade områden, dagvatten och/eller miljöstyrning inom stadsbyggnads- och anläggningsprojekt.

Det är meriterande om du har kunskaper inom miljörätt och erfarenhet av miljötillståndsprocesser, andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande eller miljösamordningsuppdrag från liknande verksamhet.

Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis länsstyrelse, kommun, central myndighet eller från arbete med miljöfrågor inom byggbranschen eller som teknisk konsult. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att:

  • både fungera i grupp och kunna arbeta självständigt
  • samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser
  • vara drivande och ha tydligt leveransfokus
  • få till en bra samverkan med byggaktörer och entreprenörer
  • samarbeta och förhandla med konsulter
  • tänka analytiskt och arbeta strukturerat
  • snabbt sätta dig in i nya områden
  • prioritera och ta egna initiativ
  • lösa problem och vara flexibel då förutsättningarna förändras
  • ha ett helhetsperspektiv 

Vi erbjuder

Exploateringskontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Du kommer att få kollegor med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bl a tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid (kl 06-22). Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt. Vi är cirka 220 medarbetare.