SGI söker Erfaren projektledare till SGI:s externa utlysningsprogram

posted in: jobbarkiv

SGI-bla

Arbetsplatsbeskrivning
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI har också ett nationellt ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsutveckling rörande förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Arbetsbeskrivning
SGI arbetar brett inom det geotekniska och miljögeotekniska fältet, med att använda och utveckla, såväl befintliga som nya tekniker och metoder. All vår verksamhet präglas av samhällsrelevans och berörs i hög grad av kommande klimatförändringar. Den forskning vi utför bedrivs i samverkar med såväl nationella som internationella parter. Du kommer att erbjudas intressanta och varierande arbetsuppgifter som har stor betydelse för framtidens samhällsplanering.
Tjänsten kommer att tillhöra Markmiljöavdelningen som arbetar med förorenade områden, alternativa material och deponier. SGI har startat ett nytt forskningsprogram, Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden), vars syfte är att stödja teknikutveckling inom området. Tuffo ska finansiera konkreta FoU-projekt, där forskare, myndigheter och övriga efterbehandlingsbranschen är delaktiga. Den första utlysningen genomfördes under hösten 2016 och en andra utlysning planeras ske under hösten 2017.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att, tillsammans med Tuffos programsekreterare och avdelningschefen för Markmiljöavdelningen, ansvara för vidareutveckling av Tuffo. Arbetet innebär alltifrån framtagande av en strategisk forskningsagenda, till utlysningar och utvärderingar av ansökningar till Tuffo. I arbetet ingår också att utforma förslag till beslut om tilldelning av medel och att utarbeta beslutsförslag till SGI:s generaldirektör. Arbete kommer att ske i nära samverkan med externa parter. Uppskattningsvis kommer arbetet som program-ansvarig att uppgå till ca 60 % av en heltidtjänst.
Beroende på din bakgrund och dina kvalifikationer kommer övrig tid, upp till heltidstjänst, att bestå av andra arbetsuppgifter inom myndigheten. Sådana uppgifter kan vara att på olika sätt delta i, eller stödja, andra Forsknings- och utvecklingsprojekt som SGI driver eller medverkar i. Uppgifterna kan till exempel bestå i att följa upp och göra ekonomiska redovisningar av FoU-projekt med nationell och internationell finansiering. Arbetet kan även omfatta medverkan i seminarier, kurser och föredrag.

Kvalifikationer
Tjänsten kräver universitets- eller högskoleutbildning gärna med inriktning mot naturvetenskap, miljöteknik eller annan inriktning som av arbetsgivaren bedöms passa in i rollen. Du ska ha flerårig erfarenhet av projektledning samt arbete med kvalificerade analyser och utvärderingar. Erfarenhet av arbete med bidragsfinansiering eller forskningsfinansiering är starkt meriterande, liksom erfarenheter av arbete med förorenade områden.

Du är van att delta och framträda på olika möten och kan skapa goda kontakter. Du är aktiv och drivande i att omsätta idéer till handling och du har förmåga att utveckla nya arbetsformer. Du har god förmåga att driva arbetet självständigt och att leda en projektgrupp. Men du ska också kunna trivas med att vara medarbetare i andra projektgrupper. Du är analytisk, systematisk, noggrann och effektiv. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, och du behöver därför vara utåtriktad och lyhörd samt ha god kommunikativ förmåga. SGI har många internationella kontakter så du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Läs mer och ansök här: http://www.offentligajobb.se/jobad/erfaren-projektledare-till-sgis-externa-utlysningsprogram_link%c3%b6ping-%c3%b6sterg%c3%b6tlands-l%c3%a4n-sverige_7115ca6d-8bef-4aa4-a1de-bf13748ef7b7