Länsstyrelsen i Västra Götalands län söker ingenjör/naturvetare inom grundvatten

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna om att vårda våra relationer till individ och samhälle. Vi står för stabilitet och rättssäkerhet, samtidigt som vi bidrar till ständiga förbättringar och vill bli en mer öppen och nyskapande Länsstyrelse.

Länsstyrelsen kan erbjuda dig:

• intressanta och utmanande arbetsuppgifter
• arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
• möjlighet att lära nytt och utvecklas.

Du kommer att tillhöra enheten för vattenmiljö, som är ett trevligt gäng på drygt 20 medarbetare med kompetens inom bland annat marinbiologi, ekotoxikologi, limnologi och hydrogeologi. Vi är en av fyra enheter på Länsstyrelsens vattenavdelning. På enheten arbetar vi med våra vattenrelaterade miljömål, EU:s vatten- och havsmiljödirektiv, miljöövervakning, kalkning samt stöd till vattenförbättrande åtgärder.

Arbetsbeskrivning
Grundvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker nu ytterligare en person som vill arbeta för grundvatten av god kvalitet i Västra Götalands län. Du kommer att ingå i vår grundvattengrupp och arbeta med såväl den regionala vattenförsörjningsplanen som miljöövervakning och vattenförvaltning. Arbetsuppgifterna inom vattenförvaltningen omfattar statusklassning av grundvattnets kemi och kvantitet, riskbedömningar samt åtgärder med flera delar. Du kommer även att arbeta med miljöövervakning av grundvattenkemi och grundvattennivåer, vilket bland annat innebär upplägg och drift av undersökningsprogram samt utvärdering av data.

Utöver grundvattengruppen kommer du även att ingå i vår miljöövervakningsgrupp samt arbetsgruppen för länets vattenförvaltning. I arbetet ingår kommunikation med olika aktörer, både externt och internt.

Enhetens medarbetare finns på tre orter; Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Ange i din ansökan vilken av orterna du är intresserad av.

Kvalifikationer

Krav:
• Högskoleexamen i geologi, hydrogeologi eller motsvarande
• Minst två års yrkeserfarenhet inom relevant område
• Erfarenhet från bearbetning och utvärdering av data
• Du behärskar svenska och utrycker dig väl i tal och skrift
• Officepaketet
• B-körkort

Meriterande:
• Erfarenhet från grundvattenprovtagning
• Erfarenhet av vattenförsörjningsfrågor
• Kunskaper om miljögifter i vatten

Anställningen är säkerhetsklassad och svenskt medborgaskap krävs.

Personliga egenskaper:
Som person är du målinriktad och har god analytisk förmåga, samtidigt som du har förmåga att anpassa dina metoder och förhållningssätt utifrån olika situationer. Du är bra på att vara en i teamet och har lusten att finna lösningar på olika problemställningar. Du är kommunikativ och lyhörd samt har förmågan att förmedla information på ett sätt som motsvarar olika aktörers krav och förväntningar.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Anställningens omfattning
Anställningsform:   Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid
Snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast:   2017-05-21

Läs mer och ansök här!