Kemakta söker nya medarbetare inom förorenade områden, avfall, m.m.

posted in: jobbarkiv

Kemakta är för närvarande inne i en spännande expansionsfas. Vi ska under våren anställa ett flertal nya medarbetare varav någon/några som ska förstärka våra tjänster inom förorenad mark, skydd av yt- och grundvatten samt inom avfall, återvinning och deponier. Vi söker både dig med något års erfarenhet och du som är erfaren uppdragsledare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi söker

Junior handläggare
Vi söker en nyfiken, engagerad och social person med ett intresse för frågeställningar kopplade till förorenad mark, grundvatten, deponier, byggnader, avfall, m.m. Du har gärna minst ett års arbetslivserfarenhet. Tidigare erfarenhet av arbete med miljötekniska markundersökningar (provtagning av jord, yt- och grundvatten, sediment, m.m.), GIS eller kontakt med konsultbranschen är meriterande. Du ska kunna arbeta självständigt men måste uppskatta problemlösning i grupp då det är på detta sätt vi driver huvuddelen av våra uppdrag. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag, vilket ger möjlighet för en stor variation i arbetsuppgifterna för våra medarbetare.

Erfaren uppdragsledare
Vi söker en erfaren projektledare med minst 5 års erfarenhet inom området förorenad mark, skydd av vatten eller avfallsfrågor. Du har ett stort engagemang, är målinriktad och driver en aktiv omvärldsbevakning inom ditt kompetensområde. Du är affärsmässig och tycker om kundrelationer och att nätverka. Din erfarenhet kan komma från konsultbranschen eller andra relevanta branscher. Vi värdesätter att du är drivande och prestigelös och vårt mål är att du ska komplettera oss kompetens- och erfarenhetsmässigt inom våra verksamhetsområden. Vi vill att du ska vara delaktig i processen med att utveckla våra tjänster allteftersom kundernas behov och marknaden förändras.

Om Kemakta
Kemakta utreder och tar fram långsiktiga och hållbara lösningar på våra kunders miljöproblem och har genom åren utvecklats till att bli ett av de mer eftertraktade konsultbolagen inom vår bransch. Våra huvudsakliga affärsområden är inom miljö samt radioaktivt avfall. 

På miljösidan erbjuder vi tjänster såsom riskbedömning och åtgärdsutredningar för förorenade områden, framtagning av riktvärden, spridningsmodellering, hydrogeologiska utredningar, beställarstöd vid projektering och upphandling av entreprenader, studier av miljöpåverkan i recipienter samt klassificering och återvinning av avfall. Vi arbetar även med framtagning av vägledande riktlinjer åt myndigheter och branschorganisationer, exempelvis Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

Kemakta är personalägt och har sitt kontor i Stockholm. Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare med olika bakgrund och kompetens såsom civilingenjörer/doktorer i kemiteknik och miljö- och vattenteknik, hydrogeologer, biologer samt miljövetare. Kemakta anlitas av såväl privata som statliga och kommunala kunder över hela landet, med en tonvikt på Stockholm och Mälardalen.

Kontakt
Låter detta spännande? Hör av dig till oss!

Maila din ansökan till jobba@kemakta.se. Vi kommer att kalla till intervjuer under maj och juni.

Se mer information på www.kemakta.se eller kontakta Gabriella Fanger 08-617 67 68.