Lst Östergötland söker Studentmedarbetare inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intressenter. Som medarbetare hos oss får du ta ansvar, fatta beslut och driva utveckling tillsammans med skickliga kollegor inom många olika yrkesområden.

Tjänsten är placerad på miljöskyddsenheten som består av ca 40 personer vilka arbetar med miljöfrågor i ett brett perspektiv. Vi har en viktig roll i att samordna och vägleda miljö- och klimatarbetet i länet. Vi arbetar med förorenade områden, miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor i syfte att uppnå de nationella miljömålen. Vi beslutar även om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att kontakta tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer med flera för att söka efter uppgifter om genomförda efterbehandlingsprojekt där alternativa åtgärdsmetoder använts. Uppgifterna om projekten ska sammanställas, kvalitetssäkras och läggas ut på en webbplats som heter Åtgärdsportalen och som används av många som arbetar i efterbehandlingsbranschen.

Du kommer också att planera, genomföra och utvärdera resultatet från en provtagning vid ett misstänkt förorenat område samt arbeta löpande med uppdateringar av databasen över förorenade områden. Anställningen är en tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare på 25 % under vårterminen, med möjlighet till förlängning under höstterminen.

Kvalifikationer
Vi vill att du har en pågående akademisk utbildning med miljö- eller teknisk inriktning. Utbildningen ska vara på heltid och det är ett krav att du har fullgjort minst 60 högskolepoäng. Du behöver ha genomfört kurser inom någon/några av följande områden; geologi, markkemi, förorenade områden, ekotoxikologi eller hydrogeologi.

Det är en fördel om du har kunskap inom MIFO, metodik för inventering av förorenade områden. Det är även en fördel om du har erfarenhet av tidigare arbete. God datavana är ett krav och erfarenhet av access meriterande.

Som person är du initiativrik, har lätt för att ta kontakter med andra människor och skapa förtroendefulla relationer. Du behöver vara flexibel och ha en god analytisk förmåga. Du klarar av att slutföra arbetsuppgifter och leva upp till dagligt prioriterade mål.

Läs mer och ansök här!