Projektchef Entreprenad, Göteborg

posted in: jobbarkiv

RGS90RGS 90 har lång erfarenhet av att hantera föroreningar och avfall på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi driver strategiskt belägna anläggningar som erbjuder anpassad och högkvalitativ behandling av massor, från Vilhelmina i norr till Malmö i söder. Anläggningarna tar emot och behandlar förorenad jord och avfall, vilket omfattar all verksamhet från återvinning till deponering, samt olika logistiklösningar. Vi erbjuder också moderna och högeffektiva åtgärder på plats, allt för att i gott samarbete finna optimala lösningar på våra kunders saneringsbehov, varhelst de uppstår. Dessutom tar vi hand om all provtagning, dokumentation och kontroll, allt för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder och skapa bättre förutsättningar för utveckling och tillväxt.Vårt helhetserbjudande, vår höga återvinningsgrad, fortlöpande kompetensutveckling av engagerade medarbetare och vårt utvecklingsarbete i framkant är alltihop delar i ett unikt, marknadsledande erbjudande.Vill du vara med och utveckla vår affär som en av de ledande aktörerna inom miljöentreprenadbranschen i Norden? RGS 90 har en offensiv tillväxtstrategi och söker en erfaren ledare som vill bygga och driva utvecklingen av projektverksamheten i Sverige och fungera som spjutspets för den nordiska entreprenadverksamheten.

Om rollen
Som projektchef är du övergripande ansvarig för projektverksamheten i Sverige, du är också en del av ledningen för den svenska verksamheten samt ingår i RGS 90:s nordiska ledningsgrupp. Du är fullt budget- och resultatansvarig inom entreprenad samt har delat resultatansvar för hela den svenska verksamheten. I rollen ingår personalansvar för sex avdelningschefer på olika regioner i Sverige som i sin tur har personalansvar för projektledare och arbetsledare.  Du har naturligtvis även ett eget ansvar för att leda och ha god kontakt med samtlig personal i entreprenadavdelningen. Du kommer rapportera till VD och utgår från något av RGS 90:s kontor. Vi ser dock gärna att du utgår från vårt kontor i Arendal, Göteborg.Ytterst handlar ditt uppdrag om tre huvudsakliga områden: att stärka vår position på marknaden och skapa affärer, att förädla och löpande förbättra våra leveranser i projekt med hänsyn till miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt att entusiasmera och vidareutveckla samtlig personal inom entreprenadavdelningen. Som projektchef kommer du bland annat:• Planera och genomföra strategin för utveckling av den svenska marknaden

  • Aktivt bidra till RGS90:s nordiska utveckling genom ledningsgruppsarbete
  • Bygga nätverk och påverka  beslutsfattare inom den offentliga och privata sektorn för att fånga affärsmöjligheter
  • Införsäljning av projekt och lösningar i nära samarbete med övriga organisationen och affärsområden
  • Rekrytera, leda och utveckla projektledarna och arbetsledarna samt de tekniska specialisterna
  • Ansvara för att projekten levereras i enlighet med de kvalitativa och kvantitativa uppsatta målen
  • Delta i, och bidra till, utvecklingen av nya metoder och teknik, nya affärsmodeller och nya partnerskap för att ligga steget före konkurrenterna på den nordiska marknaden

Om dig
Vi ser att du har en relevant universitetsutbildning, troligtvis inom kemi, biologi, geologi eller som civilingenjör. Du bör ha arbetat i en ledande befattning i en närliggande bransch i minst fem år med erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit en projektorganisation men budget- och resultatansvar. Du har också haft ett kommersiellt ansvar och har lång erfarenhet från att skapa affärsmöjligheter samt svara på upphandlingar och är insatt i LOU. Eftersom RGS 90 verkar i en reglerad och kontrollerad bransch är det meriterande om är insatt i miljölagstiftning och entreprenadjuridik.Du är en mycket god kommunikatör, både på svenska och engelska och kan entusiasmera andra och förmedla kunskap i en konsultativ roll. Du trivs med att arbeta teamorienterat men uppskattar att driva ditt eget arbete självständigt och beskrivs som en stark men sympatisk ledare. Du ser på problem som utmaningar, gillar högt tempo men bibehåller hög kvalitet och noggrannhet även under stress.

Läs mer och ansök här!

Vi kommer att hantera ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast.

December 12, 2016