Miljöingenjör, Stockholms stad

posted in: jobbarkiv

Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede där exploateringskontoret har en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Kontoret ska realisera sitt uppdrag om 140 000 bostäder där vi ställer höga krav på kvalitet med fokus på ekonomin. Tempot är högt, det är högt i tak och vi jobbar konkret med att leda planeringen och byggandet av framtidens Stockholm. Många av landets mest intressanta och uppmärksammade projekt planeras och genomförs av exploateringskontoret. Vi är idag cirka 200 anställda och behöver nu utöka miljöenheten.

Avdelningen Miljö och teknik består i dag av drygt 60 medarbetare där miljöenheten är en specialistenhet som stödjer stadens exploateringsprojekt med miljökompetens. Avdelningen arbetar med stadens investeringar vid utbyggnaden av nya stadsdelar, vid förnyelse och förtätningar i befintliga områden samt vid anläggandet av nya gator, torg och parker.

Arbetsbeskrivning
En spännande och viktig del i exploateringskontorets uppdrag är att planera och anlägga gator, torg, parker och andra anläggningar med målsättningen att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Miljöingenjörens uppdrag är att säkerställa att staden ställer korrekta miljökrav både vid markanvisningar och vid anläggningsbyggande och att dessa följs upp.

Miljöingenjören hanterar de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Detta innebär bedömningar av föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader, vattenhantering (dagvatten, tillståndsprövningar av vattenverksamhet etc), miljöpåverkan i genomförandeskedet samt andra miljöaspekter kopplat till byggande och genomförande av exploateringsprojekt. I uppdraget ligger stort fokus på markföroreningar som innebär planering, uppföljning och efterbehandlingsåtgärder.

Vi arbetar i projektgrupper och som miljöingenjör samordnar och leder du miljöarbetet från tidiga utredningsskeden till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med byggherrar, konsulter, ansvariga miljömyndigheter. Vidare arbetar du med att utveckla rutiner och verktyg för en förbättrad miljöstyrning av verksamheten.

Kvalifikationer
Du har Teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot miljö, mark och vatten med särskild kunskap om markföroreningar.

Vi söker en kvalificerad miljöingenjör med cirka fem till sju års erfarenhet av att arbeta i både planerings- och genomförandeskedet. Vidare har du ha mycket god erfarenhet av att arbeta med markföroreningar (föroreningar i mark, grundvatten och sediment) och gärna erfarenhet av vattenfrågor (dagvattenhantering och miljöprövningar vattenverksamhet). Det är också positivt om du har erfarenhet av övriga miljöfrågor kopplade till planering och byggande av stad. Vi värdesätter erfarenhet av operativt arbete inom miljöområdet från liknande verksamhet.

Du fungerar väl i grupp såväl som i självständigt arbete, har ett affärsmässigt tänkande och god förmåga att förhandla. Du kan styra och samarbeta med konsulter och entreprenörer och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare har du lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god kännedom om Officepaketets olika program.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Obs. Förlängd ansökningstid
Ansök senast: 2016-09-04
Referensnummer: Miljöingenjör EKT 1608

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Förmåner
Vi tillämpar flextid och erbjuder friskvård en timme per vecka på betald arbetstid samt friskvårdsbidrag

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Vi har flexibel arbetstid mellan 6 till 22 alla dagar i veckan, fast tid 9 till 15  måndag till fredag.

Kontakt
Kontaktpersoner:
Ingmarie Ahlberg, Enhetschef miljö, 08-508 264 54 ingmarie.ahlberg@stockholm.se
Tomas Sköldulf, HR-Konsult, 08-508 266 88

Fackliga företrädare:
Luis Lopez, Vision, 08-508 279 29
Hampus Olesund, SACO, 08-508 266 55 hampus.olesund@stockholm.se

Övrigt
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens går ut, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.

Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida