NCC Teknik söker Miljöspecialist inom mark- och vattenmiljö

posted in: jobbarkiv

nccNCC Teknik söker medarbetare till kontoren i Stockholm och Göteborg inom enheten Mark- & vattenmiljö.

På NCC är vi djärva nog att tro att vi faktiskt kan förändra världen till något bättre. Därför kräver ett jobb här kreativt tänkande, förmåga att samarbeta och hantera en mängd olika utmaningar. Vi älskar att se människor växa och tror man gör det bäst i en vänlig och stöttande miljö. Välkommen till oss om du vill vara med och bygga en bättre och mer hållbar framtid – beyond construction.

NCC Teknik är en avdelning inom NCC Infrastructure. Vi fungerar som ett kunskapsnav där vi tillhandahåller tekniska och hållbara lösningar med NCCs affär och projekt i fokus. Här finns för närvarande 3 enheter med teknisk kompetens inom anläggning, geo/berg/mark samt mark- och vattenmiljö där även hållbarhetsfrågor hanteras. Enheterna erbjuder även tjänster inom produktionsstöd, teknisk utveckling, FoU, rådgivning samt projektering. Inom NCC Teknik Infrastructure är vi drygt 60 medarbetare med personal i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Jönköping.

Vi söker nu efter engagerade, drivande personer som vill utvecklas inom

hållbarhetsfrågor kopplade till anläggningsprojekt efter visionen:

Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna”.

Roller hos oss på NCC Teknik, Mark- och Vattenmiljö

I vår enhet arbetar vi som internkonsult åt övriga NCC inom Sverige och på sikt inom hela Norden. Vi är ofta en miljölänk inom NCC och håller också ofta i kommunikationen med tillsynsmyndigheter. Förutom att jobba med alla tänkbara mark- och vattenmiljötekniska utmaningar, erbjuds också möjligheten att jobba med frågor nära produktionen inom NCC:s olika delar. Arbetet sker ofta omväxlande med uppdrag i såväl tidiga skeden liksom i projektgenomförande. I huvudsak sker detta genom rådgivning i tidiga skeden samt att vara ett tekniskt stöd i produktionen och i våra utvecklingsprojekt. Hållbar dagvattenhantering, miljöcertifiering av anläggningsprojekt (Ceequal), livscykelanalys (LCA/EPD) och ekosystemtjänster är andra områden som får ett allt större fokus i samhället och även inom NCC. Vi arbetar även med dessa frågor som stöd åt andra enheter där dessa frågor blir aktuella.

Dina erfarenheter

Din utbildningsbakgrund kan vara av olika karaktär, till exempel miljöspecialist, civilingenjör, kemist, geolog eller biolog. För oss är det viktigt att den sökande har erfarenhet från miljötekniskt utredningsarbete då detta ofta är en av arbetets grunduppgifter. Har du jobbat med risk-bedömning/värdering så är det positivt. Erfarenhet från tillsynsarbete kring markföroreningar eller annan konsultverksamhet inom miljöområdet är meriterande. Vi söker en medarbetare med flera års arbetserfarenhet inom området. Andra områden som är av intresse är kunskap inom vattenreningsteknik, dagvattenrening/modellering, anbudsläsning, entreprenadarbete vid sanering, LCA-modellering, miljöcertifiering och ekosystemtjänster.

Dina egenskaper

Som person vill vi att du självgående, initiativtagande och drivande. Du ska klara av att;

  • genomföra arbetsuppgifter i såväl grupp som självständigt
  • uttrycka dig på svenska i tal och skrift och vara en god kommunikatör
  • planera, lägga upp och ansvara för uppdrag.

Vi erbjuder

En plats i ett härligt gäng med stor framåtanda och i en expansiv miljö. NCC bidrar med en organisation med goda värderingar, stort fokus på hållbarhetsfrågor och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på våra arbetsuppgifter där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar. NCC är ett företag som strävar efter mångfald och jämställdhet.

Vill du veta mer om tjänsterna? Kontakta gärna vår specialistchef Malin Norin

malin.norin@ncc.se eller gruppchef Mattias Lindgren mattias.lindgren@ncc.se.

Registrera din ansökan och CV på NCC:s hemsida

http://www.ncc.se/sv/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/.

Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2016-08-24.

Ytterligare information

Tjänsterna är tillsvidareanställning med placering på NCCs kontor i Stockholm och Göteborg.