SGU söker kvalificerad projektledare/hydrogeolog inom grundvatten i berg Uppsala

posted in: jobbarkiv

SGUSveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. 

SGU har idag cirka 230 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.

På avdelningen Mark och Grundvatten finns en nystartad enhet, Vatten i Berg. Vi har som uppgift att bistå samhället i grundvattenfrågor kopplade till berggrunden. Verksamheter där våra frågor har stor tyngd är t.ex. infrastrukturprojekt, gruvor och bergtäkter. Enheten ansvarar dessutom för miljösäkring ett 30-tal bergförlagda f.d. beredskapslager av oljeprodukter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att driva projekt och utredningsarbete kopplade till gruvor, täkter, tunnlar, samt miljösäkring av oljelager. Här ingår t.ex. upphandling och ledning av utredningar och undersökningar samt granskning av dessa. Arbetet innebär också att du är med och bygger upp SGUs kompetens runt samhällsaktuella frågeställningar kopplade till vatten i berg. Du kommer att bidra i SGUs arbete som remissinstans av grundvattenrelaterade verksamheter. På enheten samverkar vi med SGUs övriga avdelningar, andra centrala myndigheter, tillsynsmyndigheter, företag, konsulter och universitet.

Din kompetens
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrogeologi, eller motsvarande relevant utbildning.

Du ska ha flerårig erfarenhet av arbete med frågeställningar kopplade till hydrogeologi i berg. Du bör också ha dokumenterad erfarenhet av projektledning och offentlig upphandling. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska.

Då resor ingår i arbetsuppgifterna krävs att du har körkort för personbil.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och för att passa för tjänsten krävs att du kan planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter samt att du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och utveckla kontakter.

Läs mer om vår verksamhet samt om att arbeta på SGU på www.sgu.se.

Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid och med stationeringsort Uppsala. Placering vid något av SGUs kontor i Lund eller Göteborg är eventuellt möjlig men närvaro på vårt kontor i Uppsala kommer att behövas.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Jakob Levén, telefon 018-17 90 34.

Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, telefon 018-17 92 96 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, telefon 018- 17 91 51.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2016. Dina handlingar ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.

Läs mer här!