Golder söker Entreprenadingenjör till ett av Sveriges viktigaste miljöprojekt

posted in: jobbarkiv

golderVill du vara med och bidra till en positiv skillnad för miljön?

Vi söker en Entreprenadingenjör till ett av Sveriges mest prioriterade projekt för att minska spridning av föroreningar till Östersjön!
Oskarshamns hamn, en viktig gods- och passagerarhamn i Kalmar län, kommer under 2016-2018 som ett led i ett omfattande miljöarbete för regionen, genomgå en omfattande muddring för att rengöra hamnen från föroreningar. Hamnprojektet utgör ett av Sveriges häftigaste projekt när det gäller muddring av förorenade sediment och som kommer att leda till att spridningen av föroreningar till Östersjön minskas. Golder Associates har fått i uppdrag att medverka som en del av den belgiska entreprenören Envisans platsorganisation för projektet. Golder kommer att ha en central roll genom hela projektgenomförandet.

Som Entreprenadingenjör till projektet kommer du att vara stationerad på arbetsplatsen i Oskarshamn ca 6 månader per år på heltid. Projektet ger en unik chans att få delta i ett mycket viktigt miljöprojekt och att få följa ett stort entreprenadprojekt från insidan i ett internationellt samarbete och där den bästa tekniken inom området kommer att tillämpas.

I hamnbassängen finns mer än 1000 ton tungmetaller och en stor mängd dioxiner som nu ska åtgärdas. Projektet innebär att 500 000 kubikmeter sediment ska muddras ur hamnbassängen för att sedan avvattnas och transporteras till en lokal deponi som designats för detta ändamål. Som Entreprenadingenjör kommer du att hantera dokumentationen i projektet samt följa upp frågor rörande kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö men även tillsammans med övriga Golder-kollegor utgöra ett stöd i entreprenad- och kontraktsfrågor liksom i all kommunikation med exempelvis myndigheter men även andra svenska aktörer.
Entreprenadarbeten kommer normalt att pågå 07.00-19.00 måndag till fredag men kan periodvis förekomma även helger och kvällar.

Vi ser att du har omkring 5 års arbetslivserfarenhet inom entreprenadbranschen eller närliggande verksamhet. Du bör även ha erfarenhet av att ha arbetat i en liknande roll med arbetsuppgifter såsom samordning, administration och dokumentering liksom hantering av stora datamängder. För att passa för tjänsten bör du vara öppen för nya utmaningar och vilja jobba i ett team med svenska teknikspecialister och utländska entreprenörer. Du behöver också tala och skriva svenska flytande samt behärska engelska mycket bra i tal och skrift.
Eftersom arbetet är fokuserat på sommarhalvårets sex månader är det en unik möjlighet för dig som gärna vill arbeta säsongsvis för att t.ex. kunna spendera vintern på en skidort eller en solig strand eller vara ledig sex månader för studier, resor eller liknande. Om det inte är aktuellt för dig att arbeta säsongsvis är vi självklart öppna för en dialog om andra lösningar för tjänsten.  

Arbetsuppgifter:

 • Samordning av entreprenadarbetet. Det innefattar många olika typer av arbetsuppgifter, exempelvis införskaffande av erforderliga tillstånd från t.ex. väghållare, ledningsägare, trafikanordningsplaner m.m.
 • Hantera stora delar av dokumentationen i projektet samt upprättande av relationshandlingar, arbetsbeskrivningar, riskanalyser för entreprenadarbeten etc.
 • Data- och logistikhantering t.ex. uppföljning av muddrade och transporterade volymer och vattenrening
 • Övervakning och kontroll av exempelvis förorenade jordmassor eller sediment som t.ex. mätning av turbiditet och pH samt provtagning av sediment
 • Uppföljning av kvalitets-och säkerhetsfrågor, arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder liksom andra frågor som rör arbetsmiljö och hälsa samt entreprenad-och kontraktsfrågor.  

Erfarenhet och utbildning:

 • Erfarenhet av stora entreprenader, gärna med inslag av förorenad mark eller förorenat sediment
 • Kunskap om svenska standarder för byggbranschen såsom AB, AMA, MER etc.
 • Erfarenhet av dokumentation samt data- och logistikhantering i stora entreprenader alternativt hantering av stora datamängder i annan verksamhet
 • Erfarenhet av övervakning och kontroller av entreprenader
 • Erfarenhet av kommunikation med myndigheter, tredje man m.fl. gällande entreprenadarbeten
 • Erfarenhet av samordning av entreprenadarbeten och införskaffande av erforderliga tillstånd
 • Vi ser gärna att du har kunskaper om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder vid entreprenadarbeten, arbete i och på vatten samt avseende föroreningar
 • Kunskaper om kemiska ämnen och dess påverkan på människa och miljö
 • God datorvana vad gäller Microsoft Office
 • Vi tror att du har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot mark och anläggning eller miljö alternativt uppfyller ovanstående krav genom en längre yrkeskarriär
 • Körkort B

Vi erbjuder:

 • Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt
 • En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag
 • Personlig och teknisk utveckling
 • En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande
 • Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi cirka 6500 medarbetare varav 130 arbetar på kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå.

Läs mer och ansök här!