SGU söker Projektledare inom efterbehandling av förorenade områden

posted in: jobbarkiv

SGUSveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade och mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. 

SGU har idag cirka 230 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.

På avdelningen Mark och Grundvatten finns enheten Renare mark och vatten som på uppdrag av Regeringen arbetar med efterbehandling av förorenad mark inom miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö. Vi har dels en uppgift att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande, dels att på begäran av en kommun kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling sker helt eller delvis med statsbidrag. Då våra uppdrag ökar behöver vi nu förstärka vår kompetens med ytterligare projektledare.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att driva projekt från utredningsskede till och med åtgärder. Här ingår t.ex. upphandling och ledning av utredningar och undersökningar, granskning av dessa, upphandling av efterbehandlingsentreprenader, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken samt projektledning och budgetstyrning i samtliga skeden. Arbetet innebär samråd och samspel med olika aktörer – tillsynsmyndigheter, Naturvårdsverket, verksamhetsutövare, närboende med flera. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med SGU:s övriga avdelningar.

Din kompetens

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik, miljökemi, hydrogeologi, väg- och vatten/samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande relevant utbildning.

Du ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete inom efterbehandlingsområdet, t ex från länsstyrelse, konsult- eller entreprenadverksamhet. Du ska också ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta som projektledare eller motsvarande befattning med ett ekonomiskt ansvar. Har du därutöver erfarenhet av arbete med byggledning, projektering, avfallsklassificering, miljötillstånd, offentlig upphandling eller utveckling av verksamhetssystem är det meriterande.

Vi värdesätter dina personliga egenskaper och att du har mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du ska ha god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. I din roll som projektledare har du förmågan att driva projekt framåt och du kan planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Läs mer om vår verksamhet samt om att arbeta på SGU på www.sgu.se.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid.

Enheten är huvudsakligen lokaliserad i Stockholm och består av 10 medarbetare. Placering vid något av SGU:s övriga kontor är möjlig men närvaro på vårt Stockholmskontor kommer att behövas.

Läs mer och ansök här!