Länsstyrelsen i Västerbotten söker Miljöhandläggare med inriktning mot förorenade områden

posted in: jobbarkiv

lst-vasterbottenArbetsplatsbeskrivning

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen – med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker en person som ska arbeta med förorenade områden. Arbetsuppgifterna är omväxlande och omfattar inventering, kvalitetssäkring av databasen med förorenade områden, löpande service till allmänheten, remissvar, planfrågor, tillsyn och tillsynsvägledning.

Du kommer att arbeta i en utvecklande och lärande miljö. Arbetet kräver att du har god förmåga att självständigt planera och driva arbetet framåt, samt att du kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i en grupp som ansvarar för både tillsyn av miljöfarlig verksamhet och arbetet med förorenade områden.

Miljöenheten har cirka 30 medarbetare som organisatoriskt är indelad i tre grupper. Medarbetarna arbetar med tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Vi har tillsammans en stor kompetens om miljöbalken och handläggning av ärenden. Många av frågorna som hanteras på enheten är mycket aktuella och har stort samhällsintresse.

Kvalifikationer

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och kompetens när vi tillsätter tjänsten. Du ska ha naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande, samt B-körkort. Därutöver vill vi att du har:

• erfarenhet och intresse av att arbeta med förorenade områden
• grundläggande kunskap om lagstiftning som rör förorenade områden
• god förmåga att arbeta självständig och ansvara för dina arbetsuppgifter
• god samarbetsförmåga
• god initiativförmåga
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift

Läs mer och ansök här!