Golder utlyser flera lediga tjänster inom förorenade områden och geoteknik

posted in: jobbarkiv

golderVi har vunnit många stora projekt på senaste tiden och behöver nu rekrytera ett antal innovativa, flexibla problemlösare som älskar utmaningar. Vi söker främst dig som har jobbat några år efter din examen och dig som har lång erfarenhet inom våra teknikområden. Känner du att det skulle vara intressant att jobba med spännande projekt som saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, Norra Djurgårdsstaden, Vinterviken, Ostlänken, exploateringsuppdrag åt Tyresö och Sundbybergs kommun m.fl. och du helt eller delvis känner igen dig i någon av nedanstående beskrivningar så ta kontakt med oss.

Tekniska experter inom:

 • Förorenade områden, fokus på samhällsbyggnad, projektering och entreprenad.
 • Geoteknik, geokonstruktioner, förfrågningsunderlag inom schakt och grundläggning.

BAS-P och BAS-U:

 • Utbildad BAS-P och BAS-U
 • Kunskap om arbetsmiljöfrågor i stora entreprenader, företrädesvis med fokus på marin miljö och föroreningar
 • Riskanalys av entreprenadarbete, företrädesvis med fokus på marin miljö och föroreningar
 • Erfarenhet från stora entreprenader och kunskap om svensk branschstandard såsom AB, ABT, AMA, MER etc

Projekt-/Entreprenadingenjör:

 • Erfarenhet av entreprenader omfattande förorenad mark eller förorenat sediment
 • Kunskap om kemiska ämnen och dess påverkan på människa och miljö
 • Erfarenhet av data- och logistikhantering i stora entreprenader
 • Erfarenhet av övervakning och kontroller av entreprenader där förorenade jordmassor eller sediment åtgärdats
 • Erfarenhet av samordning av entreprenadarbeten och införskaffande av tillstånd från t.ex. väghållare, ledningsägare, trafikanordningsplaner m.m.
 • Kunskap om miljö- och arbetsmiljörisker samt skyddsåtgärder vid entreprenadarbeten, arbete i och på vatten samt avseende på föroreningar
 • Erfarenhet från stora entreprenader och kunskap om svensk branschstandard såsom AB, ABT, AMA, MER etc.

Informationshantering:

 • Vill arbeta med datainsamling via analys till presentation
 • Har kunskap om och erfarenhet av att arbeta medDatabaser (Access/SQL) och webblösningar,  GIS3D och webbGIS
 •  Geostatistik
 • Systemutveckling/programmering.

Placeringsort:
Stockholm och Göteborg

Vi erbjuder:

 • Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt
 • En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag
 • Personlig och teknisk utveckling
 • En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande
 • Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 7000 medarbetare varav 130 arbetar på kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå.

Läs mer och ansök här!