Luleå tekniska universitet söker Doktorander i Avfallsteknik – behandlingsteknik för stora, svårbehandlade avfallsströmmar

posted in: jobbarkiv

LTUAvfallsteknik söker dig som i din forskarutbildning vill medverka till att utveckla nya metoder och påverka framtidens avfallshantering.

BAKGRUND

Avfallsteknik finns  vid Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Avfallsteknik vid LTU är rankat bland de tio främsta forskargrupperna globalt inom området.

I detta projekt, som finansieras as miljöstrategiska stiftelsen (Mistra), handlar det om att i samverkan med företaget RGS90 utveckla metoder för att behandla avfall som inte kan behandlas effektivt genom dagens processer på grund av ogynnsamma kombinationer av organiska och oorganiska beståndsdelar.

RGS 90 mottar och behandlar förorenade massor samt bygg och rivningsavfall på ca 15 mottagningsplatser i hela Sverige. Företaget är ledande vad gäller behandlingstekniker för jord, grundvatten och sediment både på plats (in-situ) och på sina anläggningar se: http://www.rgs90.se/start.

ÄMNESBESKRIVNING

Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering – bildning, insamling, behandling och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.

ARBETSUPPGIFTER

Forskarstuderande hos oss följer individuella studieplaner, Beroende på förkunskaper sker kompletteringar i form av kurser och övning av praktiska färdigheter. Under de första åren är fokus på metoder, ämneskunskap och färdigheter och en tematiskt bred ansats som avslutas med en licientiatuppsats där doktoranden själv får möjlighet att påverka utformningen av den avslutande, mer avgränsade och mer självständiga delen av forskarutbildningen.

I aktuellt projekt kommer samverkan med vår industriella partner, RGS90, att vara stark och en del av arbetet förläggs till företagets anläggningar, därigenom kommer processutveckling att genomföras både i lab och i större skala vid produktionsanläggningar. Vid sidan av forskningsarbetet kommer även moment ingå som skapar en grund för fortsatt arbete inom företaget/branschen och vi räknar därför med en studietid på tre år fram till lic. Fortsättning till doktorsexamen kan endera ske vid LTU eller som industridoktorand vid företaget.

KVALIFIKATIONER

För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)). Då mycket av den kommunikation som behövs i projektet sker på svenska kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Avancerade kunskaper inom mikrobiologi, fysikalisk kemi, miljöteknik, ekonomi, modellering/simulering och statistikhantering är meriterande men är inte ett krav. Kunskaper som saknas kan kompletteras inom ramen för forskarutbildningen.

Läs mer och ansök här!