NRM Öst miniseminarium om stabilisering av arsenikförorenad jord.

posted in: Region Öst

Efter jobbet den 27 maj träffades vi och lyssnade till Igor Travar från Luleå Tekniska Universitet (LTU). Igor berättade om hur arsenikförorenad jord kan behandlas genom stabilisering med olika tillsatser såsom järn, cement och flygaska och vad som är för- och nackdelar med de olika alternativen. Han berättade också om hur utlakningen från det stabiliserade materialet varierar beroende på bl.a. pH i materialet och om det stabiliserade materialets fysikaliska egenskaper. FoU-projektet Igor deltar i är ett samarbete mellan LTU och Ragn-Sells.

Efter seminariet gick vi till en restaurang i närheten och umgicks med våra trevliga kollegor i branschen!

Här hittar ni hela presentationen.