Ramböll söker Uppdragsledare Geomiljö

posted in: jobbarkiv

logga_rambollRamböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom vatten och miljö, infrastruktur, byggande, industri, energi, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll i Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Vi erbjuder

I rollen som konsult och uppdragsledare på enheten Geomiljö – Mälardalen kommer du att vara med och utveckla vår enhet tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder en bred kunskapsplattform och personlig utveckling för att tillse att våra uppdrag genomförs professionellt. Vi verkar för en god miljö och uthållig samhällsutveckling genom sättet vi driver våra projekt och vi erhåller våra uppdrag för vår goda kompetens. Vår enhet består idag av en grupp på 16 personer som är representerade vid Rambölls kontor i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna.

Vi erbjuder idag tjänster inom verksamhetsområdena i) Förorenade områden, ii) Byggnadsmiljö, iii) Avfall, iv) Grundvatten och vattenmiljö och v) Myndighets- och tillståndsärenden inklusive MKB och vi vill att Du kan verka inom ett eller flera av dessa verksamhetsområden. Arbetet inom geomiljö berör flera teknikområden vilket erbjuder samarbete mellan olika kompetensområden som geoteknik, VA-teknik, miljörätt, etc. Genom detta nära samarbete kommer du att arbeta inom teknikkomplexa projekt med god kvalité och ekonomi. Vi främjar även både nationella och internationella samarbeten inom Ramböll koncernen. Ramböll samverkar även med olika universitet vid genomförandet av forsknings- och utvecklingsprojekt.

 Vi arbetar med alla relevanta verktyg inom våra verksamhetsområden såsom CAD, GIS, grundvattenmodellering (t.ex. Visual Modflow), geokemiska och statistiska modeller, etc.

 I tjänsten ingår:

  • Handläggning inom större uppdrag
  • Fältarbete
  • Uppdragsledning för, till en början, mindre uppdrag. Som uppdragsledare kommer du självständigt driva uppdrag och ansvara för ekonomi, leverans och kvalitet gentemot kund
  • Fortsatt utveckling av våra tjänsteområden genom
    • marknadsföring och försäljning i samarbete med kollegor och uppdragsledare inom enheten och bolaget
    • teknikutveckling tillsammans med enhetschef och kollegor inom enheten

Läs mer och ansök här!