Ramböll söker ledare inom miljö till Sundsvall, Östersund eller Härnösand

posted in: jobbarkiv

logga_rambollRamböll Sverige

Ramböll är ett ledande ingenjörs- design- och konsultbolag som ständigt strävar efter att skapa innovativa och inspirerande lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder, slutanvändare och samhället i stort. Vi vet att våra lösningar är beroende av medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet. Därför stöttar vi våra medarbetare, välkomnar individuella skillnader och skapar allsidigt sammansatta team som producerar inspirerande lösningar.

 Ledare inom miljö

Ramböll i Sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål. Vi tror på framtiden och erbjuder våra medarbetare spännande projekt och nya utmaningar. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle. För placering på något av våra kontor i Sundsvall, Östersund eller Härnösand söker vi nu en ledare inom Miljö.

Vi erbjuder jobb som Ledare Miljö

Enheten Geoteknik och Miljö består idag av 15 personer som har uppdrag med ett vitt spektra. Inom miljö utför vi idag uppdrag inom utredning av förorenade områden, MKB, miljöbalksärenden och naturv¬¬ärdes-inventeringar. Traditionellt är vi starka inom förorenad mark. Vi är i ständig utveckling och söker nu en ledare som vill utveckla och expandera vår verksamhet och marknad inom miljöområdet.

Dina kvalifikationer

Vi antar att du är en drivande person som trivs i en ledande roll. Du arbetar idag som uppdragsledare alt. gruppledare eller har ambitioner för att göra det. Du är akademiskt utbildad och är verksam antingen inom MKB-området, vattenmiljö, förorenad mark eller angränsande områden. Vi ser gärna att du har ett redan utvecklat nät av kundkontakter. Du drivs av en vilja att utveckla människor, teknik och av att skapa nya marknader och har ett tydligt kundfokus i ditt dagliga arbete.

Varför Ramböll?

På Ramböll vet vi att nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrunder, kompetenser och personligheter möts och interagerar över professionella och nationella gränser.

Det är våra medarbetares kunskaper och erfarenheter som ligger till grund för verksamheten. Därför är vi måna om att ge möjligheter till utveckling i sina respektive yrkesroller. Vi har tydliga utvecklingsvägar och via Ramboll Academy erbjuds kompetensutveckling i ett brett kursutbud. Du ställer tillsammans med din chef upp en utbildnings- och utvecklingsplan som stödjer vägen mot ditt karriärsmässiga mål. Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner att de har en bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi vet dessutom att i en platt organisation som vår ges individen stora möjligheter till initiativ och kreativitet. Vi kombinerar rikstäckande kännedom med global kunskap genom samarbeten mellan våra ca 200 kontor i 21 länder runt om i världen. I Sverige är vi omkring 1 500 medarbetare ett 30-tal kontor från Kiruna till Malmö.

Ramböll ägs av en stiftelse, Ramboll Foundation, vilket ger förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt arbete. Delar av vinsten återinvesteras i företaget i form av teknikutveckling. Vi avsätter varje år stora summor till välgörenhet. Ramböll är ett företag med stabil värdegrund som kan erbjuda sina medarbetare en långsiktig trygghet.

Så här söker du

Du söker jobbet genom att klicka på länken nedan/följa instruktioner här på sidan. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Calle Modin, Enhetschef Geoteknik och Miljö på 010-615 36 33, 070-296 36 33. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

 Vi ser fram emot din ansökan!

Läs originalannonsen här!