Statens geotekniska institut söker en erfaren avfalls- och deponihandläggare

posted in: jobbarkiv

SGI-blue

Vi söker dig som gillar att arbeta med praktisk tillämpning och att leda utvecklingsprojekt inom avfalls- och deponiområdet.

Arbetsuppgifter

SGI kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter, där du har möjlighet att arbeta med en kombination av tillämpad forskning, rådgivning och kunskapsförmedling. Markmiljöavdelningen arbetar med frågor inom förorenade områden, inklusive vattenområden, samt inom områdena alternativa material och deponier. SGI har inom dessa teknikområden uppdrag enligt avtal med bland annat Naturvårdsverket och 20 länsstyrelser.

Som avfalls- och deponihandläggare kommer du att ingå i olika team med miljögeotekniska och geotekniska experter samt arbeta med olika utvecklings- och forskningsprojekt. I arbetet ingår bl.a. att: – ge expertstöd till Naturvårdsverket, – ge stöd till avfalls- och deponihandläggare på länsstyrelser och kommuner i deras löpande arbete med tillsyn och prövning av deponianläggningar samt i deras arbete med bedömning och klassning av avfall,  – underhålla och uppdatera den frågebank som SGI utvecklat (se www.deponi.se), – initiera och leda utrednings- och utvecklingsprojekt, – medverka i seminarier, kurser, föredrag samt utarbetning av vägledningsmaterial, – utforma remissyttranden.

Möjlig placering är i Linköping, Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Läs mer här!