SGU söker chefer för Maringeologi och Berggrundsgeologi

posted in: jobbarkiv

SGU

Geologin och SGU är inne i ett expansivt skede. Gruvnäringen växer i Sverige. En nationell mineralstrategi har antagits och innehåller bland annat förstärkning av SGUs insatser. Också inom samhällsplaneringen ökar behovet av kunskap om grundförutsättningarna för en hållbar utveckling. Havsplaneringen ska byggas ut och kännedomen om de maringeologiska förhållandena breddas och fördjupas.

Vill du vara med och leda vår verksamhet inom dessa spännande områden? SGU söker nu chefer för enheterna Maringeologi respektive Berggrund och geokemi.

Läs mer här!